Letný tábor Emmaus, Hatfa, 29. júla - 2. augusta 2013

06.08.2013 14:40

Som vďačná Pánovi zato, že tento rok sme už šiesty krát mohli zorganizovať letný tábor Emmaus pre deti v Hatfe, na Východnom Slovensku. Zišlo sa nás 55 spolu s vedúcimi a pomocníkmi. 

V dopoludňajších hodinách deti počuli biblický príbeh o vrchoch z Biblie (Sinai, Karmel, Tábor, Golgota), naučili sa veľa nových piesní a biblických veršov. Počas skupinových diskusií sa s vedúcimi porozprávali o význame príbehu pre ich život a o jeho ponaučeniach. Popoludní deti veľa športovali, hrali baseball a futbal, mali tvorivé dielne a inokedy hrali rôzne šikovnostné súťaže. Okrem toho sa mohli zapojiť aj do súťaže v učení sa biblických veršov naspamäť, a tak získať večné poklady z Božieho Slova, ktoré im nik nemôže vziať. Večer sme počuli misijný príbeh; starší o misionárke Márii Molnár, ktorá slúžila Pánovi medzi kanibalmi v Novej Guinei a tí mladší príbeh na základe detskej knihy „Prostredný“. Posledný večer sme si tradične spestrili programom „Kto čo vie?”, ktorý si pripravili deti.

Som vďačná Pánovi zato, že aj v horúcom počasí nám dal silu, a zachoval účastníkov aj spolupracovníkov v telesnom aj duševnom zdraví. Verím, že Pán pôsobil v srdciach detí a to, čo sa naučili, neostane pre nich len teóriou, ale budú to zachovávať aj v každodennom živote.