Letný Tábor Emmaus, Hatfa, 29. júla - 2. augusta 2019

27.09.2019 08:37

Vďaka Pánovi, aj tento rok sa mohol uskutočniť náš tábor pre deti na Východnom Slovensku, ktorého cieľom bolo, aby tamojšie deti a mladí ľudia mohli spoznať Pána Ježiša. Ráno sme začínali ranným hudobným budíčkom, potom nám rozcvička rozhýbala všetky časti tela a mohli sme sa sústrediť na krátke stíšenie. Začali sme deň tak, že sme sa poďakovali Pánu Bohu za jeho dary. Témou tábora bolo: Stvorený svet poslúcha svojho Stvoriteľa. Doobeda deti počúvali biblický príbeh, a po krátkej prestávke si v skupinách pohovorili so svojimi vedúcimi podrobnejšie o jeho význame a ponaučeniach, ktoré sú pre nich dôležité.

Po obede mali deti odpočinok, keď si každý mohol načerpať energiu na poobedňajšie prekvapenie. Tieto poobedňajšie programy boli vždy iné, ako napríklad šport, rôzne súťaže, kde išlo o šikovnosť a súťaž v baseballe. Jedno popoludnie nás vďaka majiteľovi miesta tábora navštívili motorkári. Deti mali možnosť nasadnúť na motorky a tých smelších zobrali aj na krátku jazdu v rámci tábora.

Keď sme sa navečerali, nasledoval misijný príbeh. Deti boli rozdelené do dvoch skupín podľa veku. Väčší počuli o živote Matild Wrede, ktorú Pán povolal ešte ako mladé  dievča nato, aby priniesla Jeho Slovo do prísne strážených väzení, a rozprávala o láske Pána Ježiša vrahom a odsúdeným zločincom. Menšie deti počuli spracovanie knihy Štvornohý darček, ktorá je o deťoch v ich veku  Veríme, že tohtorčné letné tábory, teda aj tento tábor sa mohol uskutočniť s pomocou Pána Ježiša, preto chceme v prvom rade poďakovať Jemu, že sa každý rok o nás postará, o deti aj o nás a pôsobí v našich srdciach.

Kiss Emese, dobrovoľníčka Emmaus
 

FOTOGALERIA