Letný Tábor Emmaus, Jelka, 15-19. júla 2019

19.09.2019 13:18

Sme vďační zato, že v tomto tábore sme znova mohli byť spolu v blízkosti Pána Boha, malí aj veľkí, deti a mladí, spolupracovníci, starí a noví účastníci tábora. Začiatok tábora sa v pondelok večer konal tak ako zvyčajne, po večeri sme sa v krátkosti predstavili, oboznámili sme sa s táborovým poriadkom, ktorý niektorí skúsení účastníci tábora vedia naspamäť. Len keď ide o to, že ho treba aj dodržiavať, to už nejde tak ľahko.  Témou tábora bol život proroka Elizea. Počas štyroch predpoludní sme sa sústredili na Pána, na ponaučenia z Božieho Slova. Učili sme sa o tom, ako ho Pán povolal, aj o jeho službe (Boh si k sebe vezme proroka Eliáša; Prvé zázraky Elizea; Žena zo Šunému; Uzdravenie Naámana). Ku každému príbehu patril aj krátky biblický verš, ktorý sme sa každý deň naučili naspamäť. Skupinové diskusie, kde boli deti zaradené podľa veku, pomáhali v tom, aby deti lepšie pochopili podstatu príbehu a ponaučenia pre ich život. Každý deň nemohlo chýbať spievanie, súťaž v učení sa biblických veršov, šport a rôzne hry, ako aj tvorivé dielne a program „Kto čo vie?” Tento rok sme sa vrátili k jedej starej hre, ktorá sa volá „Kto som?”. Cieľom tejto hry je, aby deti lepšie spoznali biblické postavy, rozšírili si vedomosti. Každý deň mohli hádať, za akú biblickú postavu sa skryli ich vedúci. Veľa detí sa úspešne zapojilo do tejto hry a páčilo sa im to. Počas večerov deti dvakrát počuli také príbehy, ktoré im mohli byť bližšie, v každodennom živote sa môžu stretnúť s takými situáciami, problémami ako tieto knihy opisujú. Ponaučenia z týchto spracovaní kníh im môžu pomôcť riešiť situácie v ich živote. Menšie deti počuli príbeh Štvornohý kamarát, väčší zasa Tajná kniha. Počas večerných stíšení na izbách mali deti možnsť sa o týchto príbehoch porozprávať. 

Je dobré zažiť, že sme mali tábor nielen plný programov, ale boli sme aj v blízkosti Pána Ježiša a snažili sme sa sústrediť na Neho. Veríme, že Pán skrze svojho Ducha pôsobí vo všetkých, ktorí prišli tak, že vzbudí v ich srdciach túžbu, aby zasa mohli byť takto spolu v Jeho blízkosti.

FOTOGALERIA