Letný Tábor Emmaus, Jelka, 18-22. júla 2016

05.10.2017 17:44

Sme vďační, pretože sme znovu zažili Božie požehnanie počas detského letného tábora. Tento rok sa na tábore zúčastnilo 55 detí. Dopoludnia sme sa zaoberali biblickým príbehom o živote apoštola Pavla. V menších skupinách sme sa rozprávali o tom, ako môže Pán Ježiš osloviť aj nás, a ako môže zmeniť náš život. Piesne, ktoré sme sa učili, boli tiež o týchto pravdách z Božieho Slova, aby sa v nás ešte lepšie utvrdili. Večerný misijný príbeh prebiehal v dvoch skupinách podľa vekových kategórií. Menšie deti počúvali príbeh spracovaný podľa detského románu „Ostrov oblakov”, a tí starší spracovanie knihy pre mládež „Dieťa nevinnosti”. Zaoberali sme sa vážnou témou – otázka potratu z pohľadu Božieho Slova, a pripravili sme pre mládež aj priestor na otázky alebo diskusie, mohli sa s nami porozprávať aj medzi štyrmi očami. Veríme, že Duch Boží pôsobí prostredníctvom Jeho Slova, a preto je dôležité, aby sme sa zaoberali takými témami, s ktorými sa dnešná mládež často stretáva.

Poobedňajšie letné horúčavy sme využili na hry. Dvakrát sme boli športovať na futbalovom ihrisku a jedno popoludnie boli skupinové súťaže, pri ktoých si deti precvičili šikovnosť. Každý deň sme začínali rozcvičkou, aby sme boli svieži, a aby sme si rozhýbali telo. Potom však vždy nasledovalo duchovné posilnenie, čiže ranné stíšenie s vedúcimi na izbách. Samozrejme ani tento rok sme nevynechali súťaž v učení sa biblických veršov a vo štvrtok večer program “Kto čo vie”.

Sme veľmi vďační zato, že sme sa mohli stretnúť s deťmi, ktoré už boli viackrát v tábore, ako aj zato, že prišli aj nové deti. Bolo pre nás veľkou radosťou aj to, že sa k nám pridali noví pomocníci, s ktorými sme mohli spolu slúžiť Pánovi z celej sily a bez problémov. Naučili sme sa spolu, aké je dôležité pre spolupracovníkov, aby boli otvorení voči novým metódam a nápadom. Vyskúšali sme si nový spôsob zadelenia úloh a času, vďaka ktorému sme ľahšie zvládali naše úlohy. Sme vďační Pánovi zato, že nás vedie, mení v lepších a dáva nám svoju múdrosť.

Týchto pár dní sme strávili veselo a s úsmevom. Veríme, že základom tohoto šťastia je radosť od Pána zato, že sme spolu mohli byť v Jeho blízkosti. Dúfame, že aj naďalej bude prebývať v našich srdciach.

 

 Toto podujatie podporila aj nadácia Bethlen Gábor Alap.