Letný tábor Emmaus pre deti, Jelka, 15-19. júla 2013

06.08.2013 14:39

Vďaka Pánu Bohu, aj tento rok sa mohol uskutočniť letný tábor Emmaus pre deti. Aj tento krát bolo veľa záujemcov, čomu sme sa potešili. Bolo nás dokopy 79, spolu s vedúcimi a pomocníkmi. Chvála Pánovi, napriek tomu všetko prebehlo v poriadku. Znovu sme zažili Jeho ochranu a pomoc. Dal nám potrebnú silu a trpezlivosť k službe.

Dopoludnia sme sa zaoberali príbehom kráľa Dávida, spoločne aj v skupinkách. Naučili sme sa, že ten, kto sa poníži, bude povýšený; naše myšlienky nie sú Jeho myšlienky a naše cesty nie sú Jeho cesty; šťastný je ten, komu boli odpustené jeho hriechy a neprávosti... Počas skupinových diskusií sme si zopakovali aj nové piesne a porozprávali sme sa o ponaučeniach biblických príbehov. 

Popoludnia sme trávili športom a rôznymi hrami. Viackrát sme boli na športovom ihrisku, kde menší hrali loptové hry a väčší si vyskúšali baseball. Večer sme počuli misijný príbeh spracovaný podľa knihy pre deti „Tajomstvo divočiny (Patricia St. John). Väčšie deti počuli o živote maďarskej misionárky Márie Molnár, ktorá bola aj v Jelke porozprávať o svojej službe medzi kanibalmi v Novej Guinei.

Posledný večer sme spestrili programom „Kto čo vie”, ktorý si pripravili deti a spoločnou hrou „Activity”.

Tábor sa skončil v piatok záverečným stíšením a vyhodnotením všetkých súťaží. 

Verím, že Pán pôsobil v srdciach detí a mládeže prostredníctvom svojho Slova, a to, čo sa naučili v tábore, budú s Jeho pomocou aj činiť v svojom každodennom živote.