Letný tabor pre mládež, Jelka, 22-28. august 2016

19.10.2017 15:39

Sme vďační Pánu Bohu za toto leto, pretože sme si mohli oddýchnuť nielen fyzicky, ale aj duševne, vrámci sústredenia pre mládež, ktoré sa konalo posledný augustový týždeň. Na tomto podujatí sa zišlo spolu 51 mladých ľudí, ktorí boli v Božej blízkosti a zaoberali sa štúdiom Svätého Písma. Prvý večer sme sa zoznámili a väčšina účastníkov sa vyjadrila, že si prišli duševne oddýchnuť a načerpať nové sily k ďalším povinnostiam, štúdiu alebo práci. Ako učeníci Pána Ježiša cítime potrebu intenzívne a spoločne sa sústrediť na posolstvo Božieho Slova. Hlavnou témou týždňa bolo „Idem po ceste s Ježišom”. Dopoludnia sme sa zaoberali prvým Pavlovým listom Timotejovi. Sústredili sme sa na vzťah Pavla a Timoteja, ktorí boli nielen bratia v Kristovi, ale aj spolupracovníci. Apoštol Pavol hľadí na Timoteja ako na svojho syna, spája ich dôvera a láska, nezávisle od veľkej diaľky ani veľkého vekového rozdielu. Takýto bratský vzťah je darom, ktorý môžeme dostať len od Pána Ježiša. Počuli sme aj vážne upozornenie, že naša viera môže aj stroskotať, ak to vzdáme a nepridŕžame sa Pána. Timotej už ako mladý odovzdal svoj život Kristovi, vložil do jeho rúk všetky svoje túžby, ambície, plány a predstavy, a tak mohol byť užitočným nástrojom v rukách Pána. Napriek tomu, že bol mladý, na jeho pleciach bola veľká zodpovednosť – stál na čele cirkevného zboru a vo všetkom musel ísť dobrým príkladom. Aj našou úlohou je, aby sme za každých okolností boli dobrým príkladom pre ostatných, a tým poukazovali na Pána. Náš život je príkladom, ak žijeme podľa Božieho Slova, poslúchame Pána a podľa toho sa aj správame a rozhodujeme.

Počas odpoludnia sme sa venovali viacerým témam z každodenného života, o ktorých sme potom aj diskutovali: práva a povinnosti učeníka, vzťah učeníka k Majstrovi, vzťah učeníka k svetu, a nástrahy internetu. Pri večerných stíšeniach sme počuli o biblických postavách, ktoré chodili cestou životom s Pánom Bohom: Enoch, Noe, Dávid, Josafát. Odznelo dôležité ponaučenie, že nie je podstatné, aby sme mali dlhý život, ale aby náš život bol kvalitný, taký, aký môžeme mať od Pána Ježiša. Zamysleli sme sa aj nad otázkou „Som spokojný?”

Okrem doobedňajších skupinových diskusií sme mali možnosť porozprávať sa aj medzi štyrmi očami o tom, čo sme počuli alebo spoločne hľadať odpovede na iné otázky, vo svelte Božieho Slova. Poobedňajší voľný čas mohol každý tráviť ako chcel, či už to boli prechádzky, spoločenské hry alebo rozhovory, ale bol čas aj na šport, futbal, baseball, bicyklovanie a aj člnkovanie. Posledným večerným programom bolo ako zvyčajne zhrnutie celého týždňa, keď sme sa mohli podeliť o to, čo sme pochopili z Božieho Slova, čo bolo pre nás dôležité. Podujatie sa aj tento rok skončilo nedeľnou bohhoslužbou. Dúfame, že Pán Boh aj naďalej bude pôsobiť v našich srdciach skrze Jeho Slova, ktoré sme počuli.

 

 Podujatie podporila aj nadácia Bethlen Gábor Alap.