Munkatársképző Csendesnapok Keleti fiataloknak

2018.02.19 14:55

Urunk kegyelméből és szeretetéből 2018. február 6-10. között ismét sor került a Bodrogszentesi-i gyülekezetből érkezett fiatalok számára megrendezett Munkatársképző Tanfolyamra, ami sokkal inkább nevezhető Csendesnapoknak, hiszen családias légkörben az Ige körül lehettünk együtt néhány napon keresztül. Az alkalom témája Lukács evangéliuma volt, melynek 1-4. fejezeteit tanulmányoztuk. A résztvevők lehetőséget kaptak a közös Igehallgatásra és imádságra, hitük erősítésére, ismereteik bővítésére, Istennel való kapcsolatuk elmélyítésére. A reggelek áhítattal kezdődtek, melyek után Lukács evangéliumának egyes fejezeteit szakaszokra osztva tanulmányoztuk, odafigyelve azok lelki üzenetére, tudván, hogy „amiket régen megírtak, a mi tanulságunkra írták meg…” (Róm 15,4). Ennek a fényében gondolkodhattunk el többek között Keresztelő János születésének körülményeiről és az ő életéről; Istenhez ragaszkodó szülők magatartásáról, Jézus születésének nem csak karácsonykor érvényes üzenetéről, de szó volt arról is, hogyan lehet fiatalon (is) Isten gyermekeként legyőzni kísértéseket és próbákat. Isten előtti csendességben végig gondolhattuk, hogy mi a válaszunk olyan kérdésekre, mint:

- Hogyan fogadom, ha Isten nem ad meg valamit, vagy nem úgy adja meg, ahogy gondolom?

- Merem-e vállalni Isten Igéjét a hétköznapi dolgaim megélésében?

- Van-e az életem minden területén hely Jézus számára?

- Tudok-e együtt örülni másokkal?

Hisszük, hogy mindezt és még sok aktuális üzenetét az Igének végiggondolva, nem csak az ismereteink bővülhettek, de növekedhettünk az Istennek kedves életben is. Az Igei szolgálatokat az EMMAUS polgári társulás munkatársai látták el. A résztvevőkkel együtt számtalanszor volt módunk felismerni most is Urunk mérhetetlen nagy, felénk irányuló szeretetét. Imádkozunk azért, hogy Isten Igéje munkálkodjék tovább a szívekben és végezze el, hogy a Krisztus jó illatát tudjuk árasztani ebbe a világba!


 

Szopó Ferenc, az Emmaus önkéntes munkatársa