Nyári Ifjúsági Csendesnapok, Jóka, 2016. augusztus 22-28.

2016.09.08 18:44

Hálás szívvel tekinthetünk vissza a nyárra, hiszen ismét megtapasztalhattuk, hogy Urunk nem csak fizikai értelemben ad számunkra pihenést, hanem gondoskodik a lelki megpihenés és feltöltődés lehetőségéről is. Idén az augusztus utolsó teljes hetében volt alkalmunk az ifjúsági csendeshéten Isten jelenlétében, közelében együtt lenni. A hét folyamán összesen 51-en vettünk részt az alkalmon, ki hosszabb, ki rövidebb ideig. De hisszük, hogy nem hiába, hiszen az Úr jelenlétében csendesedhettünk el. Az első esti közös bemutatkozás során többször elhangzott, hogy feltöltekezni, lelkiekben megpihenni, az előttünk álló feladatokhoz erőt gyűjteni jöttünk. Az Úr Jézus gyermekeiként, tanítványaiként érezzük annak szükségességét, hogy intenzíven és közösen is figyeljünk Isten Igéjére. A hét központi témája „Jézussal járom utamat”. Délelőttönként Pál apostolnak Timóteushoz írt első levelét tanulmányoztuk. Több részből is hangsúlyt kapott Pál és Timóteus kapcsolata, akik az Úr Jézusban testvérek és munkatársak. Pál apostol fiaként tekint Timóteusra, bizalmi és szeretet kapcsolat van közöttük, amely nem függ, és nem befolyásolja az esetleges több km távolság, de a nagyobb korkülönbség sem. Az ilyen testvéri kapcsolat ajándék, amit az Úr Jézustól kaphatunk. Figyelmeztetés is hangzott felénk az Igéből arra nézve, hogy bizony a hit útján hajótörést szenvedhetünk, ha feladjuk, és már nem az Úr Jézushoz ragaszkodunk. Timóteus már fiatalon odaszánta az életét Krisztusnak, minden vágyát, ambícióját, tervét, elképzelését az Ő kezébe helyezte és így lehetett hasznos eszköze az Úrnak. Fiatal kora ellenére nagy felelősség volt rábízva, hogy egy gyülekezet élén álljon, és az élete minden területén példa legyen mások számára. A mi feladatunk is az, hogy minden körülmények között az Úr Jézusra mutassunk, és követendő legyen az életünk. Az életünk pedig akkor követendő, ha Isten Igéje szerint élünk, Neki engedelmeskedünk és az Ő szava lesz a mérce számunkra. A délutánok folyamán több gyakorlati téma adott lehetőséget a közös beszélgetésre: a tanítvány jogai és kötelességei; a tanítvány kapcsolata Mesterével; a tanítvány kapcsolata a világgal és az internet veszélyei. Az esti áhítatok során bibliai személyekre figyelhettünk, akik életútjukat Istennel járták: Énók, Nóé, Dávid, Jósáfát. Fontos üzenetként hangzott el, hogy nem a hosszú földi élet a lényeg, hanem a minőségi élet, ami az Úr Jézusban lehet a miénk. Valamint elgondolkoztató kérdésként hangzott felénk, hogy: „Megelégedettek vagyunk-e?”

A délelőtti csoportbeszélgetéseken kívül is volt lehetőségünk megbeszélni mindazt, amit hallottunk vagy a felmerülő kérdéseinket átgondolni, akár négyszemközti beszélgetésekben keresni Isten Igéjének fényében a válaszokat. A szabad délutáni időt mindenki kedve szerint használhatta ki, akár egy nagy sétával vagy beszélgetésekkel, játékkal, de foci, méta, biciklizés és még csónakázás is belefért a hét programjaiba. Az utolsó esti alkalom a megszokott módon, morzsaszedéssel zárult, ahol továbbadhattuk egymásnak mindazokat az igei üzeneteket, morzsákat, amik a héten fontosak voltak számunkra. Az alkalom most is a vasárnapi délelőtti istentisztelettel zárult. Reménységünk, hogy az Úr továbbra is munkálkodik bennünk azokon az Igéken keresztül, amiket hallhattunk.

 

 

Az alkalmat a Bethlen Gábor Alap is támogatta.

 

Az alkalmat a Bethlen Gábor Alap is támogatta.