Predveľkonočná hodina náboženstva v Cirkevnej Základnej Škole Svätého Jána, v Dunajskej Strede, 24. marca 2016

04.04.2016 15:37

24. marca 2016, na zelený štvrtok som sa z božej milosti mohla zúčastniť ako dobrovoľníčka občianskeho združenia Emmaus na ich podujatí v cirkevnej základnej škole Svätého Jána v Dunajskej Strede. Bolo zaujímavé a dobré byť tam, v niekdajšej mojej škole, tak že dávali pozor na moju reč deti a moji niekdajší učitelia, na ktorých som ja zvykla dávať pozor. Podujatie sme začali piesňou Toto je deň, ktorý dal nám Pán, ktorú deti poznali a s radosťou spievali. Bolo dobré vidieť, že ten deň bol naozaj od Pána. Potom sme spievali take piesne, ktoré sú o tom, že Pán Boh za nás dal svojho Jednorodeného Syna, Ježiša Krista. Potom sme počuli o Petrovom živote, ako sa zo Šimona stal Peter, čiže skala, a z rybára rybár duší. Bolo dobré počuť, že aj s nami má Pán Boh plány, tak ako s Petrom. Petrov život poukazuje aj nato, že je ľahké zotrvať pri Pánovi, keď sa nám dobre vodí, vtedy sa nám ľahko povie, že ho ľúbime, a že v Neho veríme; ale keď už nás to niečo stojí, tak mnohokrát veru zaprieme Pána Ježiša, ako aj Peter ho trikrát zaprel, potom, čo Ježiša zatkli. Peter sa bál, čo bude, keď aj jeho spoznajú a zatknú, preto ho radšej zaprel. Koľkokrát sa aj nám stáva, že sa bojíme o svoj život, hoci s Ježišom máme večný život, ktorý je viac.

Po biblickom príbehu, na záver predpoludnia sme s mojimi súrodencami zaspievali pieseň Bol raz jeden Kráľ, takto sme mohli podať svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi a jeho veľkej láske.


 

Bol raz jeden kráľ

 

Bol raz jeden kráľ,

Aj dnes žije, medzi nami.

Jeho krajinu nehľadaj

Nad mapami.

 

Nikdy nemal koč,

Vždy chodil peši,

Nechcel mať sluhov,

On sám chcel slúžiť.

 

Bol raz jeden kráľ,

Prišiel na zem, medzi nás.

Každého miloval,

nikým neopovrhoval.

 

Učil na námestiach,

Na vrchoch, na lúkach,

Jedlo a nápoje rozdával,

Chorých uzdravoval.

 

Bol raz jeden kráľ,

S nami žil, chodil medzi nás,

Ľudia ho nenávideli,

Chytili ho a zabili;

 

Ale vstal z mŕtvych, vrátil sa,

Štyridsať dní žil medzi nami,

Zvíťazila láska,

Zo smrti sa život stal!

 

Odišiel dobrý Kráľ,

Jeho krajina je však otvorená.

Počúvaj slová ticha,

Budeš počuť Jeho hlas.

 

Nikdy ťa neopustí,

Len povedz a objíme ťa,

Možno si si nevšimol,

Ako ťa drží za ruku!

 

Sebők Salome, dobrovoľníčka Emmaus


FOTOGALERIA