Predvianočný program v katolíckom kostole v Orechovej Potôni, 7. decembra 2019

16.12.2019 16:08

Sme vďační Pánovi Ježišovi zato, že sme sa mohli zúčastniť na spoločnom Vianočnom programe v katolíckom kostole v Orechovej Potôni. Pozvanie sme dostali od jednej organizátorky, ktorá je zároveň aj naša spolupracovníčka. Na toto podujatie boli pozvané deti nielen z dediny, ale aj z okolitých dedín, aby sa počas adventného obdobia stíšili pri Božom Slove a tak sa pripravovali na Vianočné sviatky. V prvej polovici podujatia sme slúžili my – učili sme ich nové piesne, biblický príbeh s ponaučeniami, ako aj biblický verš. Veľmi nás potešilo, keď sme videli, ako 30 detí – malých a veľkých, škôlkárov a školákov, okrem toho aj rodičov oduševnene a s vďakou v srdci spievalo Pánovi. Najdôležitejšou časťou prípravy na Vianoce je sústredenie sa na Božie Slovo. My sme sa teraz sústredili na tie osoby (pastieri, mudrci, Simeon a Anna), ktoré v Pánovi Ježišovi nevideli iba malé dieťatko, ale aj Spasiteľa, Osloboditeľa, Kráľa kráľov a Pána pánov. Ani my nemáme na Vianoce oslavovať dieťatko, ale Pána nášho života a Spasiteľa. Potom sme sa spoločne naučili najväčšiu radostnú správu, verš z Evanjelia podľa Jána 3,16. Veď z neho vieme, že Pán Boh nás tak miloval, že dal za nás svojho Syna. Pán Ježiš je najväčší dar, a najlepšia správa je, že On za nás zomrel na Golgotskom kríži, a ak v Neho veríme, tak aj my máme večný život. Tento biblický verš deti dostali aj vo vytlačenej forme, aby aj doma mohli naň myslieť. Ale dúfame, že tento veršík nie je len vytlačený na kartičkách, ale Pán ho skrz Ducha Svätého vpísal aj do sŕdc nás všetkých. Po spoločnej modlitbe a spievaní tam deti ešte mohli zostať a spolu s miestnymi organizátormi sa venovať tvorivej činnosti. Bolo dobré znova vidieť, že nezávisle od vierovyznania bol stredobodom Pán Ježiš, a spolu sme sa sústredili na Neho. Dúfame, že nám Pán pripraví pokračovanie alebo podobné podujatia.

 

FOTOGALERIA