Sústredenie pre spolupracovníkov Emmaus, Jelka, 14. mája 2022

12.09.2022 20:44

 

 

Veľmi sa tešíme a vzdávame vďaku Pánovi zato, že po dlhom čase nám znova dal také podujatie, kde sme mohli byť spolu v jeho prítomnosti, a mohli sme sa stretnúť ako spolupracovníci, sústrediť sa na Jeho Slovo. Všetkým nám veľmi chýbali spoločné podujatia, hoci sme mali príležitosť na duchovný rast,  ale na rast vo viere je potrebné aby sme boli spolu s tými, ktorí sú deťmi Pána Ježiša.

Počas dopoludnia sme sa venovali štúdiu biblického podobenstva o rozsievačovi (Mk. 4, 1-20). Oslovilo nás veľmi veľa aktuálnych ponaučení. Keďže učeníci nerozumeli zmyslu podobenstva, spýtali sa zvlášť Pána Ježiša. Toto musíme robiť aj my, veď sami od seba nerozumieme Božiemu Slovu. Možno čítame, samotnému príbehu rozumieme, ale nepočujeme, čo nám chce cez ten príbeh odkázať Pán, čo sa týka nášho osobného života.  Je dôležité, aby sme sa pýtali Pána Ježiša, a prosili ho, aby sme  skrz Ducha Svätého mohli pochopiť Božie odkazy pre nás. Ďalším krokom je, že Slovo, ktoré sme pochopili, musíme aj činiť.

Keď nerozumieme Božiemu Slovu, to vždy znamená, že problém je s našim srdcom. O tom hovorí Pán Ježiš v podobenstve o rozsievačovi. Aj my sme mohli pochopiť, že štyri druhy pôdy môžu byť prítomné v nás. Naše srdce môže zatvrdnúť, keď sa veci okolo nás nedejú tak, akoby sme chceli, ako sme si predstavili. Srdce sa nikdy nezatvrdí naraz, ale vždy postupne.  To je potom prekážkou v tom, aby sme počuli ponaučenia zo Slova. Liekom proti zatvrdeniu je vďačnosť.

Kamenistá pôda znamená, že Slovo v nás nezakorení. Blízkosť Pána Ježiša je pre nás len dobrý pocit, dobrá nálada, ale v skutočnosti je náš život bez koreňa. Koľkokrát počujeme, že isté veci už netreba chápať tak prísne, ako je to napísané v Biblii. Takéto zmýšľanie je veľmi nebezpečné.

Tŕnistá pôda nás upozorňuje na to, že o svoje srdce sa musíme starať, okopávať, obrábať, lebo burina vždy rastie rýchlejšie ako dobrá sejba. Burina sa snaží z nášho srdca vytesniť Pána Ježiša, sú to problémy, starosti sveta, bohatstvo a rôzne túžby. Keď sa nestaráme o srdce, nebude ani dobrá úroda. O žatvu a úrodu ovocia sa stará Duch Svätý, keď ostaneme v blízkosti Pána, teda ak sme hlboko zakorenení v ňom. Môžeme rásť vo viere, ak preskúmame svoje srdce vo svetle Božieho Slova, podľa tohto podobenstva, a zistíme, ktorá pôda sa na nás podobá, a v akej oblasti musíme prosiť o pomoc Pána Ježiša.

Po prednáške z Božieho Slova sme mali možnosť po jednom sa podeliť o svoje myšlienky, čo sme pochopili zo Slova, čo bolo pre nás dôležité. Bolo dobré takto sa duchovne posilniť. Poobede sme sa spoločne pripravovali na letné podujatia. Dúfame, že Pán pre nás pripraví plánované podujatia a skrz Ducha Svätého bude pôsobiť vo viacerých srdciach detí aj dospelých, aby dobré semeno padlo do dobrej pôdy.