Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, Jelka, 22. októbra 2016

02.11.2017 15:10

Sme veľmi radi a ďakujeme Pánovi zato, že sa aj tento rok mohla uskutočniť Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy. Tentokrát si básne a prózy pripravilo 32 detí a podarilo sa im upriamiť pozornosť divákov na Pána Ježiša. Bolo dobré počuť tak veľa právd z Božieho Slova tlmočených básničkami a príbehmi.

Podujatie sme začali spoločným spievaním, po ktorom sme si vypočuli krátke stíšenie, v ktorom k nám prehovorila pani farárka Zuzana Peresová, na základe 150. žalmu. Tento žalm hovorí o tom, koľkými hudobnými nástrojmi môžeme chváliť Pána, ale aj keby sme nevedeli hrať na nijakom nástroji, každý máme hlas a vieme rozprávať alebo spievať, teda chváliť Pána môžeme aj tak, že hovoríme o ňom v básňach a prózach. Toto podujatie slúži presne na tento cieľ.

Súťaž sa konala vo viacerých kategóriách, a podľa toho bola aj vyhodnotená. Zvlášť poézia a zvlášť próza, a v rámci nich ešte vekové kategórie – žiaci 1-3. triedy, žiaci 4-6. triedy a žiaci 7-9. triedy. Členmi poroty boli kresťanskí pedagógovia, ktorí ani tentokrát nemali ľahkú úlohu, pretože súťažiaci boli veľmi dobre pripravení.

Vyslovene sme vďační aj zato, že sa na súťaži zúčastnili deti nielen z Bratislavskej synody, ale aj z cirkevných zborov Komárňanskej synody. Po spoločnom obede nasledovalo vyhodnotenie, ale odmenu nedostali len tí najlepší - nikto neodišiel bez diplomu a darčeku. Veríme, že okrem kníh ostanú v srdci súťažiacich v prvom rade básne a príbehy, ktoré sa naučili a ponaučenia z nich, ako aj v srdciach tých, čo ich počúvali.  

 

Podujatie podporila aj nadácia Bethlen Gábor Alap.

 

FOTOGALERIA