Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, Jelka, 23. novembra 2019

09.12.2019 15:36

Sme vďační Pánovi Ježišovi, veď v Jeho rukách je mnoho prostriedkov, ktorými dokáže meniť životy a osloviť deti aj dospelých. S týmto cieľom sme aj tentokrát zorganizovali toto podujatie, keďže odzneli také básne a prózy, ktorých stredobodom bol Pán Ježiš, ako aj Božie Slovo. Sama som viackrát zažila, že kresťanské básne, ktoré som sa ako dieťa alebo mladá naučila do školy alebo na kresťanské podujatia, sú dodnes v mojom srdci, a často ma nimi Pán uteší či posilní prostredníctvom ponaučení z nich. Verím, že takisto vie Pán pôsobiť aj v živote súťažiacich a cez ponaučenia týchto básní/próz ho lepšie spoznajú.

Podujatie sa tak ako každý rok, začalo spievaním a krátkym stíšením, povzbudením z Božieho Slova. Základom tohto úvodného stíšenia bol verš z evanjelia podľa Jána 3, 30: „On musí rásť a ja sa menšiť.“ Toto povedal Ján Krstiteľ, keď poukázal na Pána Ježiša. On bol Jeho nasledovníkom, a dovolil, aby sa Pán dostal do popredia, nechcel sám byť vyzdvihnutý. Stredobodom nášho podujatia tiež musí byť Pán Ježiš. A bolo by dobré, keby toto platilo aj pre náš život. Nechcime vyzdvihovať sami seba, ale vždy poukazujme na Pána Ježiša, tak aj my môžeme byť Jeho nasledovníkmi.

Tento rok sa zúčastnilo 13 súťažiacich, ktorí sa rozhodli, že prostredníctvom básní a próz podajú medzi nami svedectvo o Pánovi Ježišovi. Prišli zo štyroch miest: Bátorové Kosihy, Dunajská Streda, Jelka a Reca. Prvá báseň odznela ako povzbudenie, ktorú predniesla členka reformovaného cirkevného zboru z Rece. Potom si mohli deti zmerať sily a pripravenosť pred členmi poroty. Hoci cieľom nie je súťaženie a umiestnenie, predsa sa členom poroty po veľkej námahe podarilo zostaviť a vyhlásiť výsledky. Nikto neodišiel domov s prázdnymi rukami, každé dieťa dostalo hodnotnú knihu. Podujatie sa znova skončilo spievaním, modlitbou a obedom. Bolo dobré znova takto byť spolu a sústrediť sa na Pána Ježiša. Jeho pôsobenie sme už videli aj v tom, že jedna súťažiaca nám povedala, že sa našla v próze, ktorú predniesla. Veríme, že Duch Svätý takto pôsobil aj v živote iných, a raz nám možno dovolí vidieť výsledok – ovocie.

 

FOTOGALERIA