Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, Jelka, 27. apríla 2013

03.05.2013 11:47

Vďaka finančnej podpore z grantu nadácie Bethlen Gábor Alap mohlo občianske združenie Emmaus už piaty rok zorganizovať Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy.

Toto podujatie sa uskutočnilo v Misijnom centre Betlehem v Jelke. Žiaľ, tento krát bolo menej účastníkov, pretože v ten istý deň sa konala aj 22. súťaž Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy. Som vďačná Pánovi zato, že napriek tomu sme sa mohli zísť, za všetkých účastníkov, súťažiacich aj sprevádzajúcich dospelých.

            Po privítaní sa súťaž začala spevom, modlitbou a krátkym stíšením, ktorým slúžila pani farárka Zuzana Peresová z Bratislavy. Hlavnou myšlienkou stíšenia bolo okrem iného, že naozaj šťastní budeme len vtedy, keď ostaneme verní božej láske.  

Po predstavení poroty sa začala samotná súťaž, ktorá prebiehala v dvoch kategóriách. Mali sme aj jednu 6-ročnú účastníčku, ešte škôlkárku, ktorá veľmi smelo a šikovne predniesla dlhú prózu o stvorení sveta. Odmenili sme ju zváštnym ocenením. Jeden 21-ročný chlapec predniesol báseň, ktorou chcel dodať odvahu súťažiacim.

Potom ako všetci účastníci predniesli to, čo sa naučili, nasledovala prestávka, počas ktorej porota vyhodnotila výkony. Porotu tvorili kresťanskí pedagógovia, ktorí aj v súčasnosti vyučujú v rôznych základných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Nakoniec nasledovalo vyhodnotenie výkonov a odovzdanie odmien.

Deti a mladí ľudia odišli domov s radosťou a peknými zážitkami.

Verím, že básne/prózy, ktoré sa deti naučili, zostanú nielen v ich pamäti, ale aj v srdci, odkiaľ ich Duch Svätý hocikedy môže pripomenúť.