Találkozás a hátrányos helyzetű gyermekekkel, Jóka, 2013. augusztus 28.

2013.11.20 15:55

            Isten kegyelméből ebben az évben is lehetőséget kaptunk arra, hogy szolgáljunk a börtönben lévő vagy hátrányos helyzetű szülők Jókán táborozó gyermekeinek körében.

            Ezúttal húsz gyermek és néhány felnőtt tábori vezető vett részt az alkalmon.

Az együttlétet énekléssel kezdtük el. Átismételtük a tavaly megtanult mutogatós énekeket, és egy új éneket is megtanultunk. A bibliai történet (Máté 18,21-35 alapján) a gonosz szolgáról szólt, akinek Isten elengedte nagy tartozását, bár ő nem engedte el szolgatársa kis tartozást sem. Aranymondásként megtanultuk az úri imádság egyik részét: „Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek” (Máté 6,12).

               Bízunk benne, hogy az Úr Igéje által munkálkodott a gyermekekben, és amit hallottak, azt forgatni fogják a szívükben.