Tanfolyam a keleti fiatalok részére, Jóka, 2012. február 27. - március 2.

2012.03.16 14:59

Hálát adok az Úrnak azért, hogy munkálkodott azon fiatalok életében, akik már elvégezték a misszionáriusképző tanfolyamot és tavaly is részt vettek egy bibliai tanfolyamon, és adott a szívükbe vágyat, hogy folytassák a tanulmányaikat. Néhányan közülük már segítettek a Hatfai táborunkban, és szeretnének bekapcsolódni a gyermekmunkába saját gyülekezetükben is, a vasárnapi iskola alkalmain.
A fiatalok Bodrogszentesből érkeztek lelkipásztorukkal együtt, és rajtuk kívül egy helybéli fiú is részt vett a tanfolyamon.
Összesen 15-en voltunk. Ezúton az Emmausi Bibliaiskola „Találkozás a Mesterrel” című tanfolyamát végezték el. Hat bibliai személy Úr Jézussal való találkozását tanulmányoztuk: haldokló gonosztevő a kereszten, római százados, Pilátus, Heródes, Nikodémus és Júdás.
Mindegyik téma után vizsgalapot kellett kitölteni.
Szabadidőben a tanuláson kívül volt lehetőségük a kikapcsolódásra is. 
Hálás vagyok Istennek mindegyik hallgatóért. Bízom benne, hogy Isten továbbra is munkálkodni fog bennük, ezért az Úr Jézusnak jó eszközei lesznek, és nekünk pedig a jövőben jó munkatársaink.