Tanfolyam a keleti fiatalokkal, Jóka, 2013.02.18-22.

2013.03.21 16:20

Hálát adunk az Úrnak azért, hogy munkálkodott azon fiatalok életében, akik már elvégezték a misszionáriusképző tanfolyamot, többször részt vettek bibliai tanfolyamokon, és adott a szívükbe vágyat, hogy folytassák a tanulmányaikat. Néhányan közülük már segítettek a hatfai táborunkban, és szeretnének bekapcsolódni a gyermekmunkába saját gyülekezetükben, a vasárnapi iskola alkalmain és a napközis táborokban is. A fiatalok lelkipásztorukkal együtt Bodrogszentesből érkeztek, és rajtuk kívül egy helybéli fiú is részt vett a tanfolyamon. Összesen huszonegyen voltunk, akik közül tizenketten végezték el a tanfolyamot. Ez alkalommal az Emmausi Bibliaiskola „A keresztyén élet gyakorlata – Élet Krisztussal” című tanfolyamát vettük át. Érdekes és fontos témákról beszélgettünk (például az üdvösségről, az üdvbizonyosságról, Isten Igéjéről, az imádságról, Isten tervéről életünkkel, az Isten számára hasznos életről, mások Krisztushoz vezetéséről, a kísértések feletti győzelemről stb.). Sokat olvastunk az Igéből, igeverseket és igerészeket kerestünk ki. Mindegyik téma után vizsgalapot kellett kitölteni. A szabadidőben a tanuláson kívül a résztvevőknek kikapcsolódásra is volt lehetőségük. Az utolsó napon minden választ kiértékeltünk és megbeszéltünk. Hálásak vagyunk a fiataloknak, mert odafigyeltek, és komolyan vették a kérdések megválaszolását, kevés hibát vétettek a feladatlapokon. Minden évben látjuk, hogyan formálódnak és komolyodnak. Bízunk benne, hogy Isten továbbra is munkálkodni fog bennük, ezért az Úr Jézusnak jó eszközei lesznek, nekünk pedig a jövőben jó munkatársaink.