Týždeň pre rodiny Emmaus, Jelka, 19-24. augusta 2018

11.12.2018 16:10

19-24. augusta 2018 sa uskutočnil Týždeň pre rodiny Emmaus, počas ktorého rodiny – rodičia spolu s deťmi mohli byť na týždeň v tábore v Jelke.

Pokiaľ sa rodičia zúčastňovali na prednáškach o “umení manželstva”, na deti od 1 do 8 rokov čakali zvláštne programy. Maličkí, ktorí ešte sedeli v kočíkoch mali každý zvlášť prideleného dobrovoľníka, ktorý sa o nich staral. Každé predpoludnie sme boli na prechádzke v dedine, potom nasledovala desiata. Spoločne sme spievali detské piesne, ktorými sme chválili Pána Boha, a každý deň sme počuli nový príbeh z Biblie, o Jozefovom živote. Aby si deti lepšie zapamätali príbehy a vzali k srdcu ponaučenia, učili sme sa spamäti biblický verš a riešili rôzne úlohy. Predškoláci sa vtedy venovali vymaľovánkam. Naučili sme sa, že “Kto miluje Boha, ten nech miluje aj svojho blížneho (1Ján 4,21), “Bohu nič nie je nemožné”(Lk 1,37), “Deň čo deň sa o nás stará náš Boh, Osloboditeľ” (Žalm 68,20), a “odpúšťajte jeden druhému, ako aj Boh nám odpustil v Kristovi” (Ef 4,32). Po učení nasledoval čas na hry, keď sme sa hrali buď skupinové hry, súťaže alebo sme niečo spoločne tvorili. Deti sa chovali veľmi pozorne a poslušne na týchto dopoludňajších programoch, ktoré pre nich pripravili dobrovoľníci Emmaus. Potom nasledoval obed a popoludňajší odpočinok. Poobede mávali rodiny spoločný program: vypočuli si prezentáciu Szilvie Kevezsda o jej misijnej práci v Malawi, navštívili Vlastivedné Múzeum v Galante, Jelčiansky Vodný mlyn a Relax park vo Veľkých Úľanoch. Po večeri deti ešte počúvali misijný príbeh o chlapcovi menom Rodney, ktorý bol z chudobnej rómskej rodiny a ešte ako mladý spoznal Pána Ježiša, a slúžil mu potom celý život.

Strávili sme spolu s rodinami požehnaný a hodnotný týždeň. Pre rodičov je dôležité, aby aj ich deti spoznali Pána Ježiša a žili podľa viery v Neho aj v každodennom živote. Ďakujeme, že sme mohli byť pomocníkmi v Božích rukách aj v tejto službe.

 

Füssy Katalin, dobrovoľníčka Emmaus

FOTOGALERA