Víkendové stretnutie pre chlapcov, Mad, 8-10.11.2013

03.04.2014 16:45

        Medzi 8-10. Novembrom 2013 sa v Made, v budove Reformovanej záchrannej misie uskutočnila víkendovka pre chlapcov. Tento rok bol hlavnou témou Timotej. Na základe jeho života a viery (opísanej vo Svätom Písme a Pavlových listoch) sa účastníci zamysleli nad tým, ako môžu dnes mladí chlapci a muži žiť príkladným životom. Čomu sa musí vyhýbať človek, ktorý chce žiť podľa Božej vôle, o čo sa má usilovať, čo má nasledovať, čo má hlásať svojimi slovami a skutkami a nie v poslednom rade, v čom sa má posilniť a načo má pamätať. „Bolo pre nás potešením spoločne zakúsiť, že Božie Slovo môžeme aplikovať na náš život, vidieť, že aj v dnešnom svete je možné žiť zmysluplný život v Ježišovi Kristovi. Podujatie sa skončilo v nedeľu popoludňajšou bohoslužbou, na ktorej účastníci spievali a  podali svedectvo, potom miestny duchovný kázal z Božieho Slova. Po spoločnom obede sa každý vybral na cestu, hoci fyzicky boli unavení, ale duševne posilnení a občerstvení mohli vstúpiť do nového týždňa. Pánovi patrí chvála!”- takto sa vyjadril organizátor podujatia.