Víkendové sústredenie Emmaus, Jelka, 17-19. mája 2019

20.06.2019 16:11

Z Božej milosti sa aj v roku 2019 uskutočnilo Víkendové sústredenie.

V piatok večer sme si pomocou techniky vypočuli prednášku od Cseri Kálmán-a pod názvom „Použiteľný nástroj“.

Mňa táto prednáška veľmi oslovila a zamyslela som sa nad tým, či som dobrým nástrojom v Božích rukách.

Vážnym napomenutím pre mňa je, že mám dovoliť, aby ma Pán Boh menil, formoval, ostril, pretváral, a aby som každý deň prichádzala pred Neho, aby som sa mohla obnoviť a načerpať silu.

Po stíšení sme mali aj poradu o letných podujatiach.

V sobotu sme si cez internet vypočuli tri prednášky od Mike Sámuel-a.

Pokračovali sme vo vlani začatej téme o učeníctve.

Tento rok to boli konkrétne témy: ‚Učeník, ktorý prináša ovocie“, „Zdroj sily učeníka“ a „Učeník v skúškach“.

Pre mňa je z tohto najdôležitejšie ponaučenie, že v mojom učeníctve nesmiem byť sebecká, a ani nesmiem pokladať za najdôležitejšieho nejakého druhého učeníka, ale vždy musím vedieť, že si ma pre seba vybral Pán Ježiš, On mi dáva silu,  On očakáva v mojom živote ovocie, a keď mi aj dá skúšky, s Ním môžem obstáť. V prednáškach bola spomenutá aj Ježišova veľkňazská modlitba. Znova ma posilnilo, ako Ježiš prosí Otca aj za mňa: „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým..“ (Ján 17, 15)

 V nedeľu sme sa zúčastnili na bohoslužbe v kostole.

Na tomto víkende sa tento rok mohlo zúčastniť menej ľudí, ale atmosféra bola príjemná až rodinná. Po každej prednáške sme sa rozprávali a modlili. Aj vo voľnom čase sme sa veľa rozprávali. Dúfam, že aj na budúci rok bude takéto sústredenie.

 

Görföl Eleonóra, spoluracovníčka Emmaus