Víkendové sústredenie pre chlapcov a mužov, Mad, 17-19. novembra 2017

05.03.2018 12:17

17-19. novembra 2017 sa uskutočnilo Víkendové sústredenie pre chlapcov a mužov, v budove Reformovanej záchrannej misie v Made. Tento rok sme sa zaoberali životom kráľa Achába, a bližšie sme sa sústredili na príbeh Nábotovej vinice, o ktorom boli tri biblické štúdie. Počas štúdia Božieho Slova sme dostali obraz nielen o živote Achába, ale aj o Nábotovi, mužovi, ktorý sa pridŕžal Božích prikázaní a kráčal cestou životom s Pánom, ako aj o Jezabel, Achábovej manželke, ktorá bola bezbožná a slúžila modlám.

Témy prednášok z Božieho Slova: 1. Dedičstvo po predkoch sa nedá predať, 2. „Ja ti ho zoženiem...”, 3. Oklamaný – V cudzom jarme s neveriacim. Po prednáškach vždy nasledovali zaujímavé rozhovory a počas voľného času sme sa tiež veľa rozprávali o užitočných veciach. Bolo dobré spoločne sa stíšiť pred Pánom, pýtať sa a dostať odpovede na otázky, porozprávať sa.

Podujatie sa skončilo nedeľnou bohoslužbou, v rámci ktorej účastníci podali svedectvo o svojej viere v piesni aj vlastnými slovami, potom miestny duchovný pastier kázal Božie Slovo. Po spoločnom obede sa všetci vydali na cestu domov, telesne možno unavení, ale duchovne posilnení a občerstvení mohli začať nový týždeň. Bohu patrí sláva!