Víkendové sústredenie pre chlapcov, Mad, 18-20. novembra 2016

06.11.2017 16:01

Bohu patrí vďaka a sláva zato, že sme už deviatykrát mohli zorganizovať Víkendové sústredenie len pre chlapcov v Made, v budove Záchrannej misie. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 24 osôb, medzi ktorými boli mladí chlapci, ale aj mladí muži a oteckovia.  

Celý víkend sme sa zaoberali životom a osobnosťou kráľa Šalamúna, aký príklad muža pred nás predkladá Biblia. Mottom víkendu bolo: „Buď silný, vzmuž sa!” – túto vetu povedal kráľ Dávid svojmu synovi Šalamúnovi, a prostredníctvom týchto slov sa k nám prihovára aj náš Nebeský Otec.

Vypočuli sme si tri prednášky: Šalamún, ktorý mal pred sebou dobrý príklad, Šalamún – Čo sa stane, ak…, a Šalamún – napriek tomu, že… .  Jedine Pán dokáže každého človeka pripraviť nato, aby obstál v každodennom živote, a mysleli sme tu obzvlášť na chlapca, muža, manžela a otca. Vďaka prednáškam sme pochopili, aká je dôležitá úloha otca vo výchove, ďalej aké je dôležité, aby sme chápali, že naše skutky majú dôsledky, ale aj to, že síce výchova, učenie a príkladný život má hlavnú úlohu vo vývoji človeka, ale večný život nám môže dať jedine Pán Ježiš.

Som vďačný Pánovi zato, že sme znova mohli spolu stráviť víkend; verím a dúfam, že Pán pre nás pripraví takúto možnosť aj na budúci rok.