Víkendové sústredenie pre dievčatá a ženy, Jelka, 16-18. novembra 2018

17.12.2018 17:01

Na tohtoročnom víkendovom sústredení pre dievčatá a ženy sme hľadali ponaučenia z Božieho Slova na základe života troch biblických ženských postáv.

Prvé biblické štúdium bolo o živote Jokebed, matky Mojžiša (2.Mojžišova 2, 1-10). Druhá prednáška bola o Márii, matke Pána Ježiša (Lukáš 1, 26-38), a tretia o prorokyni Debore (Sudcov 4). Mňa najviac oslovili príbehy o Jokebed a o Márii, ktoré sú pre mňa príkladom. Z príbehu Jokebed bolo pre mňa dôležité, že musím dobre využiť čas, ktorý trávim s rodinou, so svojimi blízkymi, priateľmi alebo spolupracovníkmi, keďže neviem, dokedy budem môcť s nimi byť, koľko času mi je dané stráviť s istým človekom. Vzala som si z toho ponaučenie, že musím tráviť čas s mojimi blízkymi hodnotne, sústrediť sa na to, čo je pre nich dobré a užitočné, byť pripravená v každej situácii, ktorú pre mňa Pán pripravil, poukázať svojim správaním na Krista. V druhom príbehu sme sa sústredili na Máriu ako služobnicu Pána. Z tejto časti som sa medzi iným zamyslela nad nasledujúcimi otázkami, ktoré sa pre mňa stali dôležité: „Môže Pán zmeniť moje plány a sny? Ako prijímam, keď Pán Boh zmení moje plány, odpovie nie na moje prosby?” Bolo dobré aj uistiť sa v tom vedomí a istote, že Pán Boh má plány s mojim životom, u Neho je tento plán už hotový, On už vie, čo bude s mojím životom, ja sa o to nemusím starať alebo uhádnuť to. Mojou úlohou je sústrediť sa na Pána, pýtať sa Ho, čo je Jeho vôľa, čo chce dosiahnuť s mojim životom, takto sa spolu s Ním dostanem do cieľa.     

V sobotu poobede sme počuli ešte jednu prednášku o hneve a ako sa s ním vyrovnávame. Bolo pre mňa dôležitým upozornením, že ak v sebe dovolím prebývať hoci aj štipku hnevu, (napr. ak kvôli tomu, aby bol navonok pokoj, sa s druhým neporozprávame o tom, čo nás trápi alebo čo nám vadí), a zostane vo mne hnev, stane sa z neho zatrpknutosť a môže to zničiť môj vzťah s druhým človekom. Je teda dôležité, aby som neuchovávala svoj hnev, lebo sa môže vo mne ustáliť, a pokušiteľ to využije!         

Podujatie sa ako zvyčajne začalo v piatok večer a končilo sa nedeľnou bohoslužbou. Počas týchto troch dní sa zišlo v Misijnom centre Betlehem 20−30 osôb. Popri štúdiu Božieho Slova sme dvakrát mali možnosť porozprávať sa o tom, čo sme počuli v menších skupinách. Okrem toho sme aj voľný čas trávili hodnotnými rozhovormi. Som vďačná Pánovi zato, že tento víkend použil nato, aby sme sa pred Ním stíšili a duchovne rástli.

 

Bevilagua Beáta

 

FOTOGALERIA