Víkendové sústredenie pre dievčatá a ženy

28.11.2019 15:52

Som vďačná Pánovi zato, že aj tento rok sa v Jelke mohlo uskutočniť Víkendové sústredenie pre dievčatá a ženy. Je to také podujatie, kde sa môžeme posilniť vo viere prostredníctvom Božieho Slova a viery a skúseností ostatných účastníčok. Vždy sa zaoberáme ženskými postavami z Biblie, ktoré môžu byť pre nás príkladom, väčšinou pozitívnym, ale niekedy aj negatívnym.

Podujatie sa začalo v piatok večerou. Potom sme si vypočuli prvú prednášku z Božieho Slova podľa 2. hnihy Kráľov 5,1-5. Príbeh bol o malom dievčatku, ktoré sa ako otrokyňa dostalo k manželke Naámána. Keď sa dozvedela, že jej pán má lepru, smelo hovorila o tom, že pozná v Izraeli jedného proroka, ktorý by vedel uzdraviť jej pána. Kľudne mohla ostať potichu, nikto sa nepýtal na jej názor, ale ona chcela dobre tomu, kto ju uniesol z domova. Pre mňa je príkladom v tom, že smelo svedčila o svojom Bohu a milovala svojho nepriateľa.

V sobotu ráno sme deň začali stíšením, podľa Príslovia 9, 8-10. Počuli sme o tom, aká je ozajstná múdrosť, že „Začiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom, v poznaní Najsvätejšieho spočíva rozumnosť.“

Témou doobedňajšej prednášky bola Betsabe, na základe viacerých kapitol /2. Samuelova 11,1-5.26, 12,24, 1. kniha Kráľov 1,11-31. 2, 13-25/. Hriech, ktorý sa stal medzi ňou a Dávidom, nebola len Dávidova vina. Obidvaja zhrešili, čo malo aj následky – zomrel Uriáš, a aj ich dieťa. Oľutovali svoj hriech, Boh im odpustil a začal s nimi nanovo. Narodil sa im syn Šalamún a Pán im sľúbil, že on bude kráľom. Betsabe sa dostala do rodokmeňa Pána Ježiša.

Poobede sme počuli prednášku na tému: Akou zodpovednosťou nás poveril Pán? Na túto otázku sme hľadali odpoveď od začiatku Biblie – zodpovednosť za druhých, za moju rodinu, pretože Boh sa raz nato bude pýtať, prečo sme konali nezodpovedne. Splním vždy to, čo sľúbim alebo poviem? Som zodpovedná za svoje telo, lebo moje telo je chrámom Ducha Svätého. Nie je jedno, ako sa oň starám, obliekam sa, ako sa hýbem, aké pocity vyvolávam v druhých. Som zodpovedná za svoj čas, ako ho trávim, za svoje peniaze, a nie naposledy za svoju službu Pánovi.

Večer v stíšení sme počuli o tej vdove /Marek 12,41-44/, ktorá nedala peniaze zo svojho prebytku, ale obetovala svoj celý malý majetok Pánovi. Mnohí bohatí hodili do pokladničky veľa, ale nie zo srdca. Ani Pán Ježiš nám nedal z prebytku, ale daroval nám celý svoj život.

V nedeľu ráno sme mali stíšenie na základe Žalmu 91,15: „Keď ma bude vzývať, odpoviem mu, v súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim.“

Potom sme sa zúčastnili na Bohoslužbe, a po obede sa podujatie skončilo.

Pre mňa znamenalo toto podujatie veľa, hlavne ponaučenia z Božieho Slova, ale aj rozhovory. Som vďačná Pánovi zato, že som tam mohla byť.


 

Deák Janka, dobrovoľníčka Emmaus