Víkendové sústredenie pre dievčatá, Jelka, 18-20. novembra 2016

13.11.2017 15:11

Biblické motto víkendu bolo „Ako ľalia medzi tŕňmi” (Veľpieseň 2, 2a). V tomto duchu sme sa zaoberali dvomi ženskými postavami z Biblie (Abigail a Jefteho dcéra), ako oni dokázali ostať ľaliami medzi tŕňmi za daných okolností. Sústredili sme sa nato, že obidve vo svojej ťažkej životnej situácii vedeli žiť ako Božie deti v tomto svete, a dávať ostatným niečo naviac, niečo kvalitné. Abigail vedľa svojho krutého manžela Nábála nezatrpkla, neprevzala ani jeho zlé spôsoby, ale zostala sama sebou – ľaliou medzi tŕňmi. Ostala takou ženou, ktorá sa dokáže postarať o svoju rodinu, hľadela na Pána a citlivo si všímala tých, ktorí potrebovali pomoc. Preto bola požehnaným nástrojom v rukách Pána, veď aj kráľa Dávida presvedčila, aby zbytočne v hneve nekonal nerozmyslene, a nezhrešil. Jej slová ho upozornili a zmiernili jeho silné pocity. Aj my si z nej môžeme vziať príklad. Je veľmi dôležité, aby sme svojimi slovami nespôsobili vznik konfliktov, stres a zbrklé správanie, a aby sme zvládali ťažké situácie s múdrosťou od Pána. Múdre a pokorné slová sú v Pánových rukách nástrojom, ktorým dokážeme odzbrojiť nerozmyslené a zbrklé správanie.

Jefteho dcéra bola ochotná obetovať Pánovi to najdôležitejšie a najväčšie – samú seba. Pán bol pre ňu drahší ako svoje vlastné plány a ciele, takže mu dala všetko, nič si nenechala pre seba. Je ťažké takto sa premôcť a vložiť do Pánových rúk celý svoj život, aby sa vo všetkom stala jeho vôľa. Avšak keď si pripomenieme, že Pán Boh pre nás urobil všetko, a dal za nás to najdrahšie – svojho Syna, Pána Ježiša Krista, tak aj my ľahšie prinesieme pre Neho takúto obeť. Dokonca už to nebudeme vnímať ako ťarchu, ale ako radosť a vyjadrenie vďaky, obeť, ktorú môžeme priniesť pre Neho – môžeme mu venovať svoj čas, svoju silu, ale aj obeť zo svojich peňazí a zo svojho života.

Počas popoludnia sme počuli prednášku na tému „Pokušenia, ktoré na nás číhajú”, a potom sme sa o tejto téme spoločne rozprávali. Pokušiteľ nás môže napadnúť z rôznych stránok života, ale zvíťaziť nad ním môžeme iba prostredníctvom Pána Ježiša Krista. On sám zvíťazil nad pokušením, a preto môže pomôcť aj nám.

Toto podujatie nám umožnilo porozmýšľať vo svetle Božieho Slova o tom, ako my ženy môžeme v tomto svete a za našich okolností žiť ako Božie deti, ostať ľaliami medzi tŕňmi. Odpoveď je len toľko, že ľaliou môžem zostať iba ak zostanem s Ním.  

Podujatie podporila aj nadácia Bethlen Gábor Alap.

 

FOTOGALERIA