Víkendové sústredenie v Emmaus, Jelka, 27-29. apríla 2018

30.05.2018 17:35

Vďaka Pánu Bohu sme mohli zorganizovať nové podujatie pre spolupracovníkov, bratov a sestry v Pánovi, ako aj priateľov Emmaus, ktoré sa konalo 27-29. apríla 2018.

Počas uplynulých rokov sme toto podujatie venovali príprave na letné tábory, kde sme spolu preberali mnohé praktické otázky a riešenia situácií. Cítili sme však, že teraz by bolo skôr potrebné niečo iné, konkrétne namiesto praktickej prípravy duchovné obnovenie, sústredenie sa na Božie Slovo.

Pomocou modernej techniky sme si vypočuli štyri prednášky – kázne na tému “Byť učeníkom”.

V piatok večer sme si vypočuli kázeň pod názvom Pravý učeník miluje Krista, po ktorej nasledovala porada so spolupracovníkmi o letných táboroch.

V sobotu nás posilnili vo viere ďalšie tri prednášky, po ktorých vždy nasledovali konštruktívne diskusie.

Názvy prednášok: “Pravý učeník nasleduje Krista”, “Pravý učeník slúži Kristovi” a “Služba Kristovi má svoju cenu”.

Počas počúvania prednášok sme si znovu uvedomili, že každý deň potrebujeme rásť vo viere, a že bez vedenia a pomoci Pána Ježiša a bez jeho príkladu by sme sa v tomto svete stratili.

Každé ráno sme začali spoločným stíšením.

Bolo dobré byť spolu, spoločne sa posilniť vo viere a sústrediť sa na Pána, modliť sa za seba aj za plánované letné podujatia a deti, ktoré sa na nich zúčastnia.

Ak Pán dovolí, chceli by sme aj budúci rok zorganizovať takéto Víkendové sústredenie v Emmaus.

 

FOTOGALERIA