Výlet s deťmi a mládežou, Bratislava, 4. mája 2013

06.05.2013 16:55

          Vďaka finančnej podpore z grantu Pontis ČSOB nadácie sa mohol uskutočniť výlet pre členov klubu Emmaus pre deti, dorast a mládež. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 18 detí a dorastencov, resp. mladých ľudí. Cestovali sme autobusom do Bratislavy, presnejšie na Železnú Studienku, kde sme zažili mnoho pekných zážitkov. Vďaka Pánu Bohu, bolo krásne počasie, takže sa deti mohli pohybovať na čerstvom vzduchu. Na ihrisku bolo veľa preliezok, húpačiek a šmyklaviek. Okrem toho deti hrali fotbal a „twister”. Potom nasledovala veľká túra. Išli sme presne po tej trase, ako účastníci maratónu "Beh pre život", ktorý sa práve vtedy konal. Bola to 4-kilometrová trasa, ktorú naše deti zvládli bez problémov vrátane jedinej prestávky. Počas tejto prestávky dostali občerstvenie. Keď sme sa vrátili na autobusovú stanicu, mali sme ešte trochu času, a tak sme sa prešli k Medickej záhrade, kde sa deti ešte hodinku mohli vyšantiť na ďalšom ihrisku. Sme vďační Pánu Bohu zato, že nás ochraňoval, tak po ceste ako aj počas hier, a nikomu sa nič nestalo. Okrem toho nás obdaroval naozaj krásnym počasím.