Základný kurz pre pracovníkov s deťmi, Jelka, 23-25. marca 2018

26.04.2018 16:01

Vďaka Pánu Bohu, po uplynutí dvoch rokov sme znova mali možnosť zorganizovať kurz pre pomocníkov, na ktorý sme pozvali mladých záujemcov, ktorí by v budúcnosti chceli slúžiť medzi deťmi či už na našich podujatiach alebo na iných cirkevných podujatiach v iných zboroch, v nedeľnej škole alebo v táboroch. S radosťou a vďakou sme zhodnotili, že náš Pán je aj Pánom nad ľudskými ptrdstavami, keďže prišli účastníci viacerí ako sme si predstavovali, a dokonca aj zo Stredného Slovenska.  

Na tomto podujatí sme postavili základy, a v budúcnosti, ak Boh dá, budeme pokračovať vo výučbe.

Spolu s pomocníkmi sa zúčastnilo 24 osôb. Zaoberali sme sa s témami, ktoré sú dôležité pre každého pracovníka s deťmi: Kto je kresťan?Prečo vyučovať deťom Božie Slovo?Názorné pomôcky a ich význam pri výučbe, ako aj príprava názorných pomôcokAko učiť biblický verš a pieseň?

Účastníci mali možnosť vyskúšať si učenie aj v praxi. Každý si vybral jeden biblický verš, ktorý v krátkosti vysvetlil. Všetci úspešne splnili túto úlohu. :) Nakoniec dostali vysvedčenie o úspešnom ukončení kurzu.

Som vďačná zato, že títo mladí ľudia boli otvorení voči Božiemu Slovu, a chceli by sa v budúcnosti zúčastniť aj na pokračovaní tohoto kurzu, kde by sa mohli naučiť ešte viac o službe deťom, a mali by ešte viac možnosti praxovať.

 

FOTOGALERIA