Zimný tábor pre mládež, 28.12.2013 - 1.1.2014

03.04.2014 16:52

                    Som vďačná Pánu Bohu zato, že aj rok 2013 sme mohli ukončiť so spolupracovníkmi a záujemcami z kruhu mládeže, v rámci zimného tábora. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 36 osôb. Teším sa, že mladí ľudia si v tomto rušnom období na konci roka našli čas a využili príležitosť byť v Božej blízkosti, načerpať silu, odvahu a rady z Božieho Slova, k ukončeniu starého roka a začatiu toho nového. 

                   Každý deň sme začali ranným stíšením. Niektorí z účastníkov si pripravili výklad jedného biblického verša alebo vlastné svedectvo zo svojho života.  Prednášky boli z listu Pavla Filipským. Po týchto prednáškach nasledovali skupinové aj spoločné diskusie. Vo voľnom čase mali účastníci možnosť ísť na čerstvý vzduch, podniknúť dlhšie prechádzky k Malému Dunaju, hrať stolný tenis alebo spoločenské hry. Silvestrovský večer bol iný ako tie ostatné. Zúčastnili sme sa na bohoslužbe v miestnom reformovanom kostole, spoločne sme pripravovali večeru a občerstvenie a po večeri sa začala najprv tá vážnejšia časť programu. Bol to koncoročný príhovor, stíšenie na základe Kološanom 2,13-15. Počuli sme radostnú správu o tom, že Pán Ježiš svojou smrťou na golgotskom kríži zmazal dlžobný list, na ktorom boli napísané všetky naše hriechy, ktorý nás obviňoval, pretože On tento list priklincoval na kríž a svojou krvou všetko z neho zmyl. Potom sme si zaspomínali na starý rok, podelili sme sa o radosti aj starosti, a každý povedal, čo mu tieto dni v tábore dali, čo ho oslovilo na prednáškach z Božieho Slova. Veľa sme spievali a túto časť programu sme uzavreli spoločnou modlitbou. Zvyšok času aj začiatok nového roku sme trávili spoločnou hrou „Activity”, pri ktorej sme sa veľa smiali.

                  Podujatie sa skončilo novoročnou bohoslužbou.

                  Verím, že dobrú prácu, ktorú Pán začal v týchto mladých ľuďoch činiť, On aj dokončí do dňa Kristovho, tak ako nám to sľúbil vo svojom Slove.