Archív článkov

Letný tabor pre mládež, Jelka, 22-28. august 2016

19.10.2017 15:39
Sme vďační Pánu Bohu za toto leto, pretože sme si mohli oddýchnuť nielen fyzicky, ale aj duševne, vrámci sústredenia pre mládež, ktoré sa konalo posledný augustový týždeň. Na tomto podujatí sa zišlo spolu 51 mladých ľudí, ktorí boli v Božej blízkosti a zaoberali sa štúdiom Svätého Písma. Prvý večer...

Letný Tábor Emmaus, Hatfa, 1-5. august 2016

05.10.2017 17:45
Z Božej milosti sa aj tento rok mohol uskutočniť letný tábor Emmaus na Východnom Slovensku, v obci Hatfa. Tábor sa konal 1.-5. augusta. Hoci cesta bola dlhá a únavná, myslím, že to stálo zato, pretože sme zažili týždeň plný božieho požehnania. Tábor sme začali spevom a stíšením, po ktorom sa každý...

Letný Tábor Emmaus, Jelka, 18-22. júla 2016

05.10.2017 17:44
Sme vďační, pretože sme znovu zažili Božie požehnanie počas detského letného tábora. Tento rok sa na tábore zúčastnilo 55 detí. Dopoludnia sme sa zaoberali biblickým príbehom o živote apoštola Pavla. V menších skupinách sme sa rozprávali o tom, ako môže Pán Ježiš osloviť aj nás, a ako môže zmeniť...

Týždeň pre rodiny v Emmaus, Jelka, 11-15.júla 2016

12.06.2017 17:34
„Tak totiž ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus.“(1. list Korintským 12,12) Je to Pán Ježiš, komu slúžime a kto nám pomáhal, a na koho slávu sa uskutočnil tento rok Týždeň pre rodiny v Jelke. Na tomto podujatí, ktoré...

Víkend s deťmi z Bátky, Jelka, 23-25.júna 2016

12.06.2017 17:32
Z Božej milosti sa aj tento rok mohol uskutočniť tábor s deťmi z Bátky, hoci trochu výnimočným spôsobom. Tradičný denný tábor sme tento rok neorganizovali na Strednom Slovensku v Bátke, ale v Jelke, v Misijnom centre Betlehem. Pedagógov a žiakov Základnej školy v Bátke neodradila ani táto...

Deň otvorených dverí pre rodiny v Emmaus, 4. júna 2016 v Jelke

10.06.2016 11:49
V sobotu 4. júna 2016 sa tretíkrát uskutočnil deň otvorených dverí pre rodiny v Emmaus. Sme vďační Pánu Bohu za toto podujatie, pretože sme strávili naozaj pekný deň so starými známymi a mohli sme spoznať aj nových ľudí. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 55 osôb, 9 rodín, spolupracovníci a mladí...

Víkendové podujatie Emmaus “Príprava pre pomocníkov v táboroch, školenie budúcich spolupracovníkov”, Jelka, 13-14. mája 2016

30.05.2016 16:14
Pán Boh je úžasný Boh. Je take dobré vedieť, že nám nielen rok čo rok pripravuje naše obvyklé podujatia, ale dáva nám možnosť zorganizovať aj nové podujatia. Takto sa z Jeho milosti a lásky uskutočnilo víkendové podujatie, školenie pre budúcich spolupracovníkov v táboroch, v Jelke, 13-14. mája...

Predveľkonočná hodina náboženstva v Cirkevnej Základnej Škole Svätého Jána, v Dunajskej Strede, 24. marca 2016

04.04.2016 15:37
24. marca 2016, na zelený štvrtok som sa z božej milosti mohla zúčastniť ako dobrovoľníčka občianskeho združenia Emmaus na ich podujatí v cirkevnej základnej škole Svätého Jána v Dunajskej Strede. Bolo zaujímavé a dobré byť tam, v niekdajšej mojej škole, tak že dávali pozor na moju reč deti a moji...

Biblická vedomostná súťaž pre mládež v Emmaus, Jelka, 1-2. apríla 2016.

04.04.2016 08:28
Vždy nás napĺňa vďaka voči Pánovi, keď vidíme, že deti, mládež a dospelí s radosťou študujú Božie Slovo. Sú ochotní venovať svoj čas a silu na získavanie vedomostí , a to tak, že o tom aj presvedčia ostatných v rámci súťaže. Je chvályhodné, že popri školských povinnostiach, skúškach alebo dokonca...

Detská Biblická Súťaž, Jelka, 27. február 2016

04.03.2016 16:20
Tento rok sa na Detskú Biblickú Súťaž pripravovalo 34 skupín. Prišli z dvoch cirkevných okresov (Bratislavský seniorát a Komárňanský seniorát) ako aj z katolíckej školy. Z toho 18 skupín žiakov prvého stupňa a 16 z druhého stupňa základnej školy. Z niektorých cirkevných zborov prišlo na súťaž aj...
Záznamy: 31 - 40 zo 85
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>