Udalosti

Letné sústredenie, Jelka, 8-14. júla 2019

19.09.2019 13:11
Je to veľká milosť, že v lete máme možnsť nielen fyzicky si oddýchnuť, ale aj duchovne sa obnoviť. Vďaka Pánovi, že sme mohli byť spolu ako sestry a bratia v Jeho prítomnosti s Božím Slovom, a mali sme nato celý týždeň. Samozrejme nie každý mal možnsť tráviť takto celý týždeň, ale verím, že...

Deň pre rodiny v Emmaus, Jelka, 15. júna 2019

12.08.2019 08:47
(Manóach sa modlil k Hospodinovi:) „Pane, prosím, nech ten Boží muž, ktorého si poslal, príde ešte raz k nám! Nech nás poučí, ako máme zaobchádzať s chlapcom, ktorý sa má narodiť“. Kniha Sudcov 13, 8   Z Božej milosti mohlo 15. júna spolu niekoľko rodín a spolupracovníkov stráviť...

Biblická vedomostná súťaž pre mládež a dospelých, Jelka, 12-13. apríla 2019

20.06.2019 16:11
V úzkom rodinnom kruhu sa mohla uskutočniť aj v roku 2019 Biblická vedomostná súťaž pre mládež a dospelých 13. apríla v Jelke. Ešte predtým, v piatok večer sme spoločne začali večerou a stíšením z Božieho Slova. Slovo bolo citované z listu Efezským...

Víkendové sústredenie Emmaus, Jelka, 17-19. mája 2019

20.06.2019 16:11
Z Božej milosti sa aj v roku 2019 uskutočnilo Víkendové sústredenie. V piatok večer sme si pomocou techniky vypočuli prednášku od Cseri Kálmán-a pod názvom „Použiteľný nástroj“. Mňa táto prednáška veľmi oslovila a zamyslela som sa nad tým, či som dobrým nástrojom v Božích...

Biblická Vedomostná Súťaž pre Deti, Jelka, 2. marca 2019

09.05.2019 15:54
Vďaka Pánu Bohu, aj v roku 2019 sa mohla uskutočniť, už po 22.-krát Biblická Vedomostná Súťaž pre prvý stupeň (1-5. trieda), a pre druhý stupeň (6-9.trieda) ZŠ. Téma pre prvý stupeň je tentokrát Jozefov život, konkrétne kapitoly 1. Mojžišova 37., 39., 40. a 41. Druhý stupeň sa zaoberal príbehom...

Jarný tábor Emmaus, Jelka, 25. februára – 1. marca 2019

28.03.2019 10:45
Vďaka Pánovi, aj tento rok sa mohol uskutočniť Jarný tábor Emmaus. 40 detí sa rozhodlo, že jarné prázdniny strávi s nami a s Pánom Ježišom. Tábor sa začal v pondelok večer večerou, stíšením a predstavením sa jeden druhému. Keďže v posledných rokoch som sa nemohla zúčastniť na jarných táboroch,...

Koncoročné sústredenie, Jelka, 28. december 2018 – 1. január 2019

25.01.2019 18:19
Som vďačná Pánovi zato, že aj tento rok som mohla stráviť posledné dni roka a začať nový rok v Jeho prítomnosti. Už v piatok večer počas úvodného stíšenia som cítila, že toto podujatie bolo pripravené pre mňa. Prišla som sem trochu unavená a preťažená, a v takomto rozpoložení ma Pán Boh oslovil...

Víkendové sústredenie pre dievčatá a ženy, Jelka, 16-18. novembra 2018

17.12.2018 17:01
Na tohtoročnom víkendovom sústredení pre dievčatá a ženy sme hľadali ponaučenia z Božieho Slova na základe života troch biblických ženských postáv. Prvé biblické štúdium bolo o živote Jokebed, matky Mojžiša (2.Mojžišova 2, 1-10). Druhá prednáška bola o Márii, matke Pána Ježiša...

Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, Jelka, 13. októbra 2018

17.12.2018 17:00
Sme vďační Pánovi zato, že Ho môžeme chváliť a svedčiť o ňom na rôznych podujatiach a rôznymi spôsobmi. Tento rok sa 22 účastníkov súťaže, deti a mladí ľudia rozhodli, že budú šíriť Božie Slovo a jeho odkaz vo forme poézie a prózy. Vlastne na tomto podujatí nie je...

Týždeň pre rodiny Emmaus, Jelka, 19-24. augusta 2018

11.12.2018 16:10
19-24. augusta 2018 sa uskutočnil Týždeň pre rodiny Emmaus, počas ktorého rodiny – rodičia spolu s deťmi mohli byť na týždeň v tábore v Jelke. Pokiaľ sa rodičia zúčastňovali na prednáškach o “umení manželstva”, na deti od 1 do 8 rokov čakali zvláštne programy. Maličkí, ktorí ešte sedeli v kočíkoch...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>