Udalosti

Biblická Vedomostná Súťaž pre Deti, Jelka, 2. marca 2019

09.05.2019 15:54
Vďaka Pánu Bohu, aj v roku 2019 sa mohla uskutočniť, už po 22.-krát Biblická Vedomostná Súťaž pre prvý stupeň (1-5. trieda), a pre druhý stupeň (6-9.trieda) ZŠ. Téma pre prvý stupeň je tentokrát Jozefov život, konkrétne kapitoly 1. Mojžišova 37., 39., 40. a 41. Druhý stupeň sa zaoberal príbehom...

Jarný tábor Emmaus, Jelka, 25. februára – 1. marca 2019

28.03.2019 10:45
Vďaka Pánovi, aj tento rok sa mohol uskutočniť Jarný tábor Emmaus. 40 detí sa rozhodlo, že jarné prázdniny strávi s nami a s Pánom Ježišom. Tábor sa začal v pondelok večer večerou, stíšením a predstavením sa jeden druhému. Keďže v posledných rokoch som sa nemohla zúčastniť na jarných táboroch,...

Koncoročné sústredenie, Jelka, 28. december 2018 – 1. január 2019

25.01.2019 18:19
Som vďačná Pánovi zato, že aj tento rok som mohla stráviť posledné dni roka a začať nový rok v Jeho prítomnosti. Už v piatok večer počas úvodného stíšenia som cítila, že toto podujatie bolo pripravené pre mňa. Prišla som sem trochu unavená a preťažená, a v takomto rozpoložení ma Pán Boh oslovil...

Víkendové sústredenie pre dievčatá a ženy, Jelka, 16-18. novembra 2018

17.12.2018 17:01
Na tohtoročnom víkendovom sústredení pre dievčatá a ženy sme hľadali ponaučenia z Božieho Slova na základe života troch biblických ženských postáv. Prvé biblické štúdium bolo o živote Jokebed, matky Mojžiša (2.Mojžišova 2, 1-10). Druhá prednáška bola o Márii, matke Pána Ježiša...

Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, Jelka, 13. októbra 2018

17.12.2018 17:00
Sme vďační Pánovi zato, že Ho môžeme chváliť a svedčiť o ňom na rôznych podujatiach a rôznymi spôsobmi. Tento rok sa 22 účastníkov súťaže, deti a mladí ľudia rozhodli, že budú šíriť Božie Slovo a jeho odkaz vo forme poézie a prózy. Vlastne na tomto podujatí nie je...

Týždeň pre rodiny Emmaus, Jelka, 19-24. augusta 2018

11.12.2018 16:10
19-24. augusta 2018 sa uskutočnil Týždeň pre rodiny Emmaus, počas ktorého rodiny – rodičia spolu s deťmi mohli byť na týždeň v tábore v Jelke. Pokiaľ sa rodičia zúčastňovali na prednáškach o “umení manželstva”, na deti od 1 do 8 rokov čakali zvláštne programy. Maličkí, ktorí ešte sedeli v kočíkoch...

Letný tábor Emmaus, Hatfa, 30. júla – 3. augusta 2018

04.10.2018 16:40
Vďaka je v mojom srdci, hlboká vďaka…   Vďačne si spomínam na tohoročný tábor v Hatfe. Pred niekoľkými rokmi som sa už raz zúčastnila na tomto podujatí, a som veľmi rada, že tento rok som tam zasa mohla byť. Bolo dobré stretnúť sa so starými známymi a znova zažiť tamojšiu atmosféru, veď bývať...

Letné sústredenie pre mládež, Jelka, 9-13. júla 2018

04.10.2018 16:39
Vďaka Pánovi, aj tento rok sa uskutočnilo sústredenie pre mládež, na ktorom sa zúčastnili mladí aj starší, ktorí spolu rástli vo viere, sústrediac sa na Pána Ježiša Krista a na hodnotné prednášky. Dopoludnia sme sa zaoberali príbehom Nehemiáša. Naučili sme sa, ako môžeme hľadať Božiu vôľu a...

Letný tábor Emmaus, Jelka, 16-20. júla 2018

19.09.2018 06:46
Tento rok sme v letnom tábore pre deti v Jelke pokračovali vo vlani začatej téme, takže deti sa mohli znova bližšie oboznámiť s niekoľkými učeníkmi Pána Ježiša. Počas predpoludní sme teda počuli o týchto učeníkoch: Matúš (Lévi), Ján a Jakub, Nikodém a Jozef z Arimátie, a Tomáš. Ako vždy, o...

Denný tábor Emmaus v Bátke, 2-6. júla 2018

14.09.2018 16:04
Vďaka Pánovi, 2-6. júla sme sa mohli zúčastniť na dennom tábore v Bátke, ako je už zvykom. Božie Slovo sme šírili medzi 27 deťmi, na základe Petrovho života. Prvý deň sme počuli ako Pán povolal Petra, aby sa stal rybárom ľudí. Pán Ježiš povolal nie len Petra, ale volá aj nás, aby sme Ho nasledovali...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>