Udalosti

Výlet s deťmi a mládežou, Bratislava, 4. mája 2013

06.05.2013 16:55
          Vďaka finančnej podpore z grantu Pontis ČSOB nadácie sa mohol uskutočniť výlet pre členov klubu Emmaus pre deti, dorast a mládež. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 18 detí a dorastencov, resp. mladých ľudí. Cestovali sme autobusom do Bratislavy,...

Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, Jelka, 27. apríla 2013

03.05.2013 11:47
Vďaka finančnej podpore z grantu nadácie Bethlen Gábor Alap mohlo občianske združenie Emmaus už piaty rok zorganizovať Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy. Toto podujatie sa uskutočnilo v Misijnom centre Betlehem v Jelke. Žiaľ, tento krát bolo menej účastníkov, pretože...

Biblická súťaž pre mládež, Jelka, 20. apríla 2013

22.04.2013 17:41
Vďaka Pánovi, aj v tomto roku sa mohla uskutočniť Biblická súťaž pre mládež. Tento krát sa na nej zúčastnilo 60 osôb.    Podujatie sa začalo o 10.00 hod. v budove Misijného centra Betlehem v Jelke. Na úvod sme spievali a modlili sa, duchovný pastier Dr. Alfréd Somogyi z Opatovského...

Biblická súťaž pre deti, Jelka, 9. marca 2013

21.03.2013 11:25
Z Božej milosti, občianske združenie Emmaus mohlo aj tento rok zorganizovať Biblickú súťaž pre deti, pre žiakov základných škôl. Súťaž sa konala 9. marca 2013 v Jelke, v budove Misijného Centra Betlehem. Zúčastnilo sa približne 230 osôb, 13 skupín v kategórii 1.stupeň ZŠ a 25 skupín v kategórii...

Jarný tábor Emmaus, Jelka, 4-8. marca 2013

21.03.2013 11:24
Z Božej milosti sa aj tento rok mohol uskutočniť jarný tábor pre deti a dorast. Tábor sa aj tento krát konal v Jelke, v budove Misijného Centra Betlehem. Keďže na jar mnohé deti ochorejú alebo idú s rodičmi na lyžovačku, zo začiatku sme mali obavy, lebo bolo málo prihlásených. Tieto obavy však boli...

Biblický kurz pre mládež z Východného Slovenska, Jelka, 18-22. februára 2013

21.03.2013 11:22
            Sme vďační Pánovi zato, že pôsobil v živote mladých ľudí, ktorí už ukončili kurz pre mladých misionárov, a viackrát sa zúčastnili na biblických kurzoch. Vlial do ich sŕdc túžbu, aby pokračovali v štúdiu. Niektorí z nich nám už pomáhali v...
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11