Udalosti

Denný tábor Emmaus v Bátke, 2-6. júla 2018

14.09.2018 16:04
Vďaka Pánovi, 2-6. júla sme sa mohli zúčastniť na dennom tábore v Bátke, ako je už zvykom. Božie Slovo sme šírili medzi 27 deťmi, na základe Petrovho života. Prvý deň sme počuli ako Pán povolal Petra, aby sa stal rybárom ľudí. Pán Ježiš povolal nie len Petra, ale volá aj nás, aby sme Ho nasledovali...

Deň pre rodiny v Komoči, 23. júna 2018

05.09.2018 22:33
Sme vďační Pánovi zato, že nám dal novú možnosť, aby sme o ňom podali svedectvo a slúžili mu v cirkevnom zbore, ktorý sme doteraz nepoznali. Reformovaný cirkevný zbor v Komoči nás pozval, aby sme u nich slúžili na podujatí Deň pre rodiny. Hlavnou myšlienkou tohoto cirkevného podujatia bolo: „Nie...

Deň pre rodiny v Emmaus, 2. júna 2018

05.09.2018 22:32
Tento rok sa Deň pre rodiny uskutočnil 2. júna 2018. Jeho cieľom bolo, aby členovia rodín spoločne trávili voľný čas sústredením sa na Božie Slovo a vrátili sa domov s upevneným vzťahom. Program dňa sa začal zoznámením sa, pri ktorom sme sa od každej rodiny dozvedeli odpoveď na otázku, čo pre nich...

Víkendové sústredenie v Emmaus, Jelka, 27-29. apríla 2018

30.05.2018 17:35
Vďaka Pánu Bohu sme mohli zorganizovať nové podujatie pre spolupracovníkov, bratov a sestry v Pánovi, ako aj priateľov Emmaus, ktoré sa konalo 27-29. apríla 2018. Počas uplynulých rokov sme toto podujatie venovali príprave na letné tábory, kde sme spolu preberali mnohé praktické otázky a riešenia...

Biblická vedomostná súťaž pre mládež a dospelých, Jelka, 13-14. apríla 2018

07.05.2018 16:53
Sme vďační Pánovi zato, že sa znova mohla uskutočniť v Jelke Biblická vedomostná súťaž pre mládež a dospelých. Tento rok sa účastníci mali pripraviť z prvých ôsmich kapitol Evanjelia podľa Marka. S radosťou prežívame, že aj v dnešnej dobe sú takí mladí ľudia aj dospelí, ktorí berú vážne štúdium...

Základný kurz pre pracovníkov s deťmi, Jelka, 23-25. marca 2018

26.04.2018 16:01
Vďaka Pánu Bohu, po uplynutí dvoch rokov sme znova mali možnosť zorganizovať kurz pre pomocníkov, na ktorý sme pozvali mladých záujemcov, ktorí by v budúcnosti chceli slúžiť medzi deťmi či už na našich podujatiach alebo na iných cirkevných podujatiach v iných zboroch, v nedeľnej škole alebo v...

Biblická vedomostná súťaž pre deti, Jelka, 10. marca 2018

19.04.2018 15:15
Vďaka Pánu Bohu, deti a mladí ľudia nechodia len na súťaže z biológie, matematiky alebo dejepisu, ale popri množstve úloh, učenia a krúžkov si nájdu čas aj na prehĺbenie vedomostí z Biblie, tak že sa pripravujú na súťaž, v rámci ktorej si svoje vedomosti porovnajú s inými. Avšak toto nie je len...

Jarný tábor Emmaus, Jelka, 5-9. marca 2018

07.04.2018 09:24
Je to milosť Pánova, že môže znieť Jeho Slovo, a že nám dáva možnosť organizovať podujatia.  Zvlášť sa tešíme, že môžeme Jeho Slovo šíriť medzi deťmi. Vždy je dobré vidieť, že sú take deti, ktoré jeden týždeň prázdnin chcú stráviť v tábore a s radosťou prichádzajú do Jelky. Sme vďační zato, že...

Sústredenie pre mládež z Východného Slovenska, Jelka, 6-10. február 2018.

04.04.2018 21:09
Z Božej milosti sa medzi 6-10. februárom 2018 znova uskutočnilo Sústredenie pre mládež z cirkevného zboru vo Svätušiach, z Východného Slovenska, ktoré by sme mohli nazvať aj kurzom na rozšírenie ich vedomostí zo Svätého Písma alebo prípravou pre pomocníkov v táboroch. Niekoľko dní sme spolu...

Koncoročné sústredenie, Jelka, 28. decembra 2017-1. januára 2018

22.03.2018 15:54
„Navždy mi zostane On, Začiatok a Koniec” – tento citát z piesne bol mottom Koncoročného sústredenia, ktoré sa znova konalo v Misijnom centre Betlehem. Počet účastníkov sa menil, niekedy nás bolo len 13, inokedy až 28. Sústredenie sme začali stíšením na základe Božieho Slova z listu Hebrejským...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>