Udalosti

Jarný tábor Emmaus, Jelka, 5-9. marca 2018

07.04.2018 09:24
Je to milosť Pánova, že môže znieť Jeho Slovo, a že nám dáva možnosť organizovať podujatia.  Zvlášť sa tešíme, že môžeme Jeho Slovo šíriť medzi deťmi. Vždy je dobré vidieť, že sú take deti, ktoré jeden týždeň prázdnin chcú stráviť v tábore a s radosťou prichádzajú do Jelky. Sme vďační zato, že...

Sústredenie pre mládež z Východného Slovenska, Jelka, 6-10. február 2018.

04.04.2018 21:09
Z Božej milosti sa medzi 6-10. februárom 2018 znova uskutočnilo Sústredenie pre mládež z cirkevného zboru vo Svätušiach, z Východného Slovenska, ktoré by sme mohli nazvať aj kurzom na rozšírenie ich vedomostí zo Svätého Písma alebo prípravou pre pomocníkov v táboroch. Niekoľko dní sme spolu...

Koncoročné sústredenie, Jelka, 28. decembra 2017-1. januára 2018

22.03.2018 15:54
„Navždy mi zostane On, Začiatok a Koniec” – tento citát z piesne bol mottom Koncoročného sústredenia, ktoré sa znova konalo v Misijnom centre Betlehem. Počet účastníkov sa menil, niekedy nás bolo len 13, inokedy až 28. Sústredenie sme začali stíšením na základe Božieho Slova z listu Hebrejským...

Víkendové sústredenie pre dievčatá a ženy, Jelka, 17-19. novembra 2017

19.03.2018 16:17
Dievčatá a ženy, ktoré sa zúčastnili 17-19. novembra na Víkendovom sústredení v Jelke, zažili požehnané podujatie. Boli tu veriace dievčatá, manželky aj mamičky, spolu 31 osôb. Obzvlášť nás potešila účasť jednej maďarskej mamičky z Nemecka, ktorá tu bola s dcérkou, hovorila nám o svojej viere a o...

Víkendové sústredenie pre chlapcov a mužov, Mad, 17-19. novembra 2017

05.03.2018 12:17
17-19. novembra 2017 sa uskutočnilo Víkendové sústredenie pre chlapcov a mužov, v budove Reformovanej záchrannej misie v Made. Tento rok sme sa zaoberali životom kráľa Achába, a bližšie sme sa sústredili na príbeh Nábotovej vinice, o ktorom boli tri biblické štúdie. Počas štúdia Božieho Slova sme...

Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, Jelka, 14. októbra 2017

01.03.2018 16:14
  S vďakou si spomínam na 14. októbra, kedy sa znova konala Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy.   Tento rok sa zúčastnilo 14 detí, a všetky podali veľmi dobrý výkon.   Podujatie sme začali spevom, potom pani farárka Szilvia Virág z Dunajskej Stredy privítala prítomných...

Týždeň pre rodiny v Emmaus, Jelka, 20-23. augusta 2017

27.02.2018 06:10
Od 20. do 23. augusta 2017 sa z Božej milosti konal Týždeň pre rodiny, hoci tentokrát sa nám podarilo uskutočniť len pol týždňa. Na základe odozvy by rodičia s radosťou prijali aj viac týždňov, veď po celý deň sa o nich Pán stará: dostanú na stôl hotové jedlo, ich deti sú v dobrých rukách, a môžu...

Denný tábor Emmaus v Bátke, 2-6. júla 2017

22.02.2018 15:24
Z Božej milosti sa v Bátke tento rok znova uskutočnil teraz už 10. denný tábor, od 2. do 6. júla. Tento rok sa tábor výnimočne začal v nedeľu, kedy sme sa spolu s deťmi zúčastnili na bohoslužbe, a poobede sme v budove školy začali tábor spevom, krátkym stíšením a zoznámením sa.  Tentokrát mal...

Letný tábor Emmaus, Hatfa, 7-11. augusta 2017

19.02.2018 14:58
Aj tento rok sme zažili mnoho Božieho požehnania v tábore v Hatfe. 41 detí a 15 spolupracovníkov sa stalo duchovne bohatšími pretože počúvali Božie Slovo. Bolo dobré cítiť prítomnosť Pána a jeho ochranu v lone prírody, ktorú On stvoril, v tábore postavenom uprostred lesa. Po budíčku hudbou mali...

Letný tábor Emmaus, Jelka, 17-21. júla 2017

08.02.2018 15:35
Z Božej milosti sme aj tento rok mohli zorganizovať letný tábor. Tentokrát boli témou tábora učeníci Pána Ježiša. Každý deň sme sa zoznámili s iným učeníkom z Biblie. Počuli sme príbeh Jakuba, Filipa, Judáša Iškariotského a Štefana. Zo života týchto učeníkov sme si mohli vziať príklad (pozitívny,...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>