Udalosti

Víkendové sústredenie pre chlapcov a mužov, Mad, 17-19. novembra 2017

05.03.2018 12:17
17-19. novembra 2017 sa uskutočnilo Víkendové sústredenie pre chlapcov a mužov, v budove Reformovanej záchrannej misie v Made. Tento rok sme sa zaoberali životom kráľa Achába, a bližšie sme sa sústredili na príbeh Nábotovej vinice, o ktorom boli tri biblické štúdie. Počas štúdia Božieho Slova sme...

Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, Jelka, 14. októbra 2017

01.03.2018 16:14
  S vďakou si spomínam na 14. októbra, kedy sa znova konala Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy.   Tento rok sa zúčastnilo 14 detí, a všetky podali veľmi dobrý výkon.   Podujatie sme začali spevom, potom pani farárka Szilvia Virág z Dunajskej Stredy privítala prítomných...

Týždeň pre rodiny v Emmaus, Jelka, 20-23. augusta 2017

27.02.2018 06:10
Od 20. do 23. augusta 2017 sa z Božej milosti konal Týždeň pre rodiny, hoci tentokrát sa nám podarilo uskutočniť len pol týždňa. Na základe odozvy by rodičia s radosťou prijali aj viac týždňov, veď po celý deň sa o nich Pán stará: dostanú na stôl hotové jedlo, ich deti sú v dobrých rukách, a môžu...

Denný tábor Emmaus v Bátke, 2-6. júla 2017

22.02.2018 15:24
Z Božej milosti sa v Bátke tento rok znova uskutočnil teraz už 10. denný tábor, od 2. do 6. júla. Tento rok sa tábor výnimočne začal v nedeľu, kedy sme sa spolu s deťmi zúčastnili na bohoslužbe, a poobede sme v budove školy začali tábor spevom, krátkym stíšením a zoznámením sa.  Tentokrát mal...

Letný tábor Emmaus, Hatfa, 7-11. augusta 2017

19.02.2018 14:58
Aj tento rok sme zažili mnoho Božieho požehnania v tábore v Hatfe. 41 detí a 15 spolupracovníkov sa stalo duchovne bohatšími pretože počúvali Božie Slovo. Bolo dobré cítiť prítomnosť Pána a jeho ochranu v lone prírody, ktorú On stvoril, v tábore postavenom uprostred lesa. Po budíčku hudbou mali...

Letný tábor Emmaus, Jelka, 17-21. júla 2017

08.02.2018 15:35
Z Božej milosti sme aj tento rok mohli zorganizovať letný tábor. Tentokrát boli témou tábora učeníci Pána Ježiša. Každý deň sme sa zoznámili s iným učeníkom z Biblie. Počuli sme príbeh Jakuba, Filipa, Judáša Iškariotského a Štefana. Zo života týchto učeníkov sme si mohli vziať príklad (pozitívny,...

Letné sústredenie pre mládež, Jelka, 10-16. júla 2017

02.02.2018 15:39
„Čo ti ponúka svet?” Touto otázkou sme sa zaoberali vo svetle Božieho Slova počas letného sústredenia pre mládež v Jelke. Doobeda sme sa zaoberali príbehom Abraháma a Lóta. Lót si vybral bývanie na základe toho, čo videl, čo bolo pre jeho oči lákavé. Chcel využiť to, čo mu núkal svet, preto sa...

Deň pre rodiny v Emmaus, Jelka, 3. júna 2017

31.01.2018 15:39
Vďačne si spomíname na tento deň, keď sa mohli zísť rodiny, aby boli spoločne v blízkosti Božieho Slova a rástli vo viere rodičia spolu s deťmi. Takmer 60 účastníkov bolo rozdelených do viacerých skupín, kde si vypočuli Biblický príbeh. Škôlkári a žiaci 1. stupňa ZŠ počuli príbeh o Dávidovi a...

Prípravný kurz na tábory Emmaus, Jelka, 5-6. mája 2017

26.01.2018 15:26
Vďaka Pánu Bohu, sme aj tento rok mohli zorganizovať Prípravný kurz na tábory Emmaus, a to 5-6. mája. Podujatie sa začalo v piatok večer večerou, po ktorej nasledovalo stíšenie a prednáška. V stíšení na základe evanjelia podľa Lukáša sme sa sústredili na to, čo hovorí Pán Ježiš tým, ktorí ho chcú...

Biblická vedomostná súťaž pre mládež, Jelka, 7-8. apríla 2017

19.01.2018 15:07
„Dobrý prístup k Božiemu Slovu je určite učenie sa. Privádza nás predsa k takým veciam, o ktorých sme nevedeli. Sväté Písmo nás môže urobiť múdrejšími, a to nie v hocičom, alebo pre hocičo, ale na spásu – čo je pre človeka to najdôležitejšie a najpotrebnejšie skrze viery v Pána Ježiša Krista! A...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>