Bibliaismereti versenyek

         

          A bibliaismereti versenyek célja az, hogy a gyermekek/fiatalok a lelkiismeretes felkészülés mellett új ismeretekre tegyenek szert Isten Igéjéből, és ezáltal jobban megismerjék Istent és az Ő Fiát, az Úr Jézus Krisztust.

         Évente általában két bibliaismereti versenyt rendezünk: egyet a gyermekek számára és egyet a serdülők, fiatalok számára. Kijelölünk egy bizonyos bibliai részt, ill. könyvet, amelyből részletesen fel kell készülni. Ezt a részt a lelkészek és a hitoktatók már az év elején kézhez kapják, hogy elég idő legyen a felkészülésre.

        A gyermekek bibliaismereti versenyét rendszerint az iskolai tavaszi szünetben tartjuk meg. Minden alkalmat bevezető áhítattal kezdünk a Jókai református templomban. A résztvevők két kategóriában versenyeznek: az alsó- és felső tagozatosok kategóriájában. A tudásukat összemérő 4–6 tagú csoportok különféle témákból készülnek fel. A csoportok 5 feladatlapot kapnak kézhez, amelyeken egyenként 5, illetve legfeljebb 7 kérdés vagy érdekes feladat, rejtvény található. Egy feladatlap kidolgozására mintegy 5–7 perc áll rendelkezésükre. A feladatlapokat a gyermekekkel érkező lelkipásztorok, hitoktatók és pedagógusok folyamatosan javítják. A verseny során felnőttek ügyelnek a rendre. A megmérettetés után frissítő következik, majd természetesen a verseny kiértékelése és a jutalmak kiosztása. A bibliaismereti versenyt a Jókai református templomban fejezzük be imádságban hálát adva az Úrnak mindenért.

 

        Az ifjúsági bibliaismereti verseny lényegében ugyanúgy zajlik, mint a gyermekek bibliaismereti versenye, azzal az eltéréssel, hogy a felkészülésre szánt igeszakasz nagyobb terjedelmű.

 

Gyermek Bibliaismereti verseny 2013     Ifjúsági Bibliaismereti verseny 2013