Mottó: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már!  Lukács 24,29

 

Az Emmaus Polgári Társulás felekezetektől független szervezet.

Célja az Úr Jézus Krisztus evangéliumát elvinni a Szlovákiában élő magyar gyermekek, serdülők és fiatalok közé.

 

További céljaink:

1.
az európai normák és általános keresztyén etika értelmében elősegíteni a gyermekek és a serdülők lelki-szellemi, társadalmi és kulturális fejlődését;
2.
különböző, ökumenikus szellemben szervezett tevékenységek (találkozók, gyermektáborok, versenyek) által:

  • megismertetni minél több gyermekkel, serdülővel és fiatallal a Biblia üzenetét, melynek középpontjában Jézus Krisztus áll;
  • megmutatni, hogyan lehet személyes kapcsolatba kerülni az Úr Jézus Krisztussal és hinni benne;
  • hitükben erősíteni a személyes hitre jutottakat;

3.
nevelői-pedagógiai munkával szabadidős foglalkozásokkal segíteni a fiatalok személyiségének fejlődését;

4.
támogatni a gyermekek és serdülő fiatalok érdekeit a társadalmi élet szféráiban, elősegíteni a hátrányos helyzetű gyermekek szocializálódását, beleértve a humán-karitatív szolgálatot is.

Köszöntjük

honlapunkon!

 

Áldott napot  

kívánunk!

 

Köszönjük, hogy adója 2%-val 

támogatja szolgálatunkat!

 
A szükséges nyomtatványok letölthetőek a 2%-os adó menüpont alatt.