Történetünk

"Áldjad, én lelkem, az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről."
Zsoltárok 103,2

 

Nagyon hálásak vagyunk Istennek eddigi szolgálatunkért, hogy már több mint 10 éve munkálkodhatunk a szlovákiai magyar gyerekek és fiatalok között. Hisszük, hogy ez idő alatt az Úr sok csodát cselekedett Igéje által, és átformálta sok gyermek és fiatal életét.

Andrássy Zsuzsanna 1996-ban vette át a Levelező Postaládaklub szolgálatát Dancák Arankától (aki 1994-től levelezett a szlovákiai magyar gyermekekkel, mert a jókai Betlehem missziós központban (amely 1994-ben épült fel) jobb lehetőségek voltak az anyagok, leckék, irodalom és a szükséges segédeszközök elraktározására. 1996-tól 2008-ig a Gyermek-Evangélizációs Közösség (Child Evangelism Fellowship, Magyarországon Vasárnapi Iskolai Szövetség, Szlovákiában Detská misia) tagjaként végeztük ezt a munkát, miközben szolgálati területünk egyre bővült.

        Szolgálatunknak egyik fontos része a levelezés - a bibliai leckesorozatok terjesztése. 25 címmel kezdtünk, amit Dancák Arankától vettünk át. Folyamatosan nőtt a gyermekek száma, akik bekapcsolódtak a levelezésbe. Maguk a gyerekek nagyon szívesen adták tovább a leckéket testvéreiknek, barátaiknak, így egyre inkább gyarapodott a levelezőink száma. Jelenleg kb. 300 aktív levelezőnk van, de ez a szám állandóan változik, mert vannak, akik idővel abbahagyják a levelezést, másrészt mindig vannak új gyerekek, akik elkezdik. Különösen hálásak vagyunk azokért a gyermekekért, akik rendszeresen, hosszú ideig leveleznek, és látni, hogy már történtek változások az életükben, Isten Igéje már hatással volt rájuk. Ezek a gyerekek gyakran eljönnek a táborainkba, némelyek elvégzik a vezetőképző tanfolyamot is, és önkéntes munkatársainkká válnak - olyanokká, akik segítenek a táborokban és a levelezésben.

1998-ban Isten kegyelméből megtarthattuk az első Felfedező-Levelező Postaládaklub táborát, 5-napos együttlét volt, gyermekek és serdülők részére. Idővel, hála Istennek, ez a tábor hagyománnyá vált. Később annyi érdeklődő volt, hogy a nyáron két tábort kellett szervezni: egyet a kisebb korosztálynak és egyet a serdülőknek. Sajnos, a tavaszi szünidő alatt nem tudjuk ezt megoldani, mivel csak egy hét áll rendelkezésünkre. Ezeket a táborokat a jókai Betlehem Missziós Központ épületében szoktuk megtartani.

        Az utóbbi években egyre több kelet-szlovákiai gyermek kapcsolódott be a levelezésbe. Sajnos, közülük csak nagyon kevesen tudtak eljönni a jókai táborba, a távolság és a költségek miatt. Hála az Úrnak, 2004-től lehetőséget kaptunk arra, hogy Kelet Szlovákiában is szervezzünk tábort.

 

        A táborokon kívül évente egyszer Bibliaismereti versenyt is szervezünk, gyermekek ill. serdülők és fiatalok részére. Ezek iránt is nagy az érdeklődés. A gyermekek versenyén általában kb. 200 résztvevő szokott lenni, az ifjúságin kevesebb. Ezek kitűnő alkalmak arra, hogy a gyermekek, ill. fiatalok ismeretet gyűjtsenek az Isten Igéjéből, növekedjenek a hitben, és egyben szép maradandó élmény a gyermekek számára, akik élvezik a versenyzést és szeretnek jutalmat kapni.

A nyári szünidő alatt vezetőképző tanfolyamokat szoktunk tartani azok számára, akik a táborokban szeretnének segíteni. Ezek az ún. A-B kurzusok - munkatársak és segítők kiképzésére. Ha igény van rá, akkor egyhetes "I. fokozat" tanfolyamot is tartunk, azok számára, akik szeretnének vasárnapi iskolában tanítani. Azok közül, akik elvégezték ezeket a tanfolyamokat, sokan már aktívan szolgálnak a táborokban, versenyeken, és a levelezésben is részt vesznek, mint leveleztetők. Önkénteseink főként diákok, egyetemisták, de vannak köztük dolgozó, felnőtt emberek is.

Nagyon hálásak vagyunk Istennek azért, hogy irodánk 2004 őszén átköltözhetett a Betlehem missziós központból a Gyermekmisszió épületébe, tágasabb helységek és nagyobb raktár áll rendelkezésünkre a gyermekirodalom és egyéb segédeszközök elhelyezésére.

 2007-ben Isten kegyelméből lehetőséget kaptunk arra, hogy személyesen is felvegyük a kapcsolatot azokkal a hitoktatókkal, akik a hittanos gyermekek leckéit küldik nekünk. Áprilisban a kisgéresi alapiskolát látogattuk meg, júniusban pedig Bátkán voltunk. Júliusban tarthattunk először napközis tábort, a bátkai alapiskolában. Szeptemberben Farnadra hívtak meg egy evangélizációs alkalomra. Októberben a lévai református gimnáziumot látogattuk meg a hitmélyítő nap alkalmából. 2008-ban Húsvét előtt egy lelki nap alkalmából meglátogattuk a komáromi Marianum egyházi gimnáziumot, az adventi időszakban pedig Marcelházán és Martoson voltunk.

2009. január 1-jétől külön úton, új névvel indultunk el, mint polgári társulás. Az Emmaus nevet választottuk, mivel ez az a hely, ahol a tanítványok az Úr Jézussal találkoztak feltámadása után, és felismerték, hogy Ő él és továbbra is velük van, tanácsolja őket és velük jár a célba vezető úton (Lukács 24, 13-35). 

Azóta is tapasztaljuk az Úr vezetését és gondoskodását. 2009-ben került először megrendezésre a Keresztyén vers- és prózamondó verseny, amelyet azóta minden évben meghirdetünk. A keleti táborainkat új helyszínen tartjuk meg, mégpedig Hatfán, Szőlőske mellett, ahol nagy terület van a mozgásra a gyermekek számára.

2012-ben megtartottuk a Régi Levelezők és Táborozók Találkozóját a nyugatiak számára Jókán, 2013-ban pedig a keletiek számára Bodrogszentesen.