Kedves Testvéreink és Barátaink!

   

     Az adótörvény ebben az évben is lehetővé teszi, hogy a természetes és a jogi személyek maguk döntsenek arról, kit szeretnének támogatni adójuk egy részével. Kérjük, éljenek a lehetőséggel, és adják adójuk 2%-át polgári társulásunknak.   

    A jókai Emmaus Polgári Társulás a keresztyén élet eszményét támogatja. Az, aki egyetért elveinkkel, és úgy dönt, hogy támogatja polgári társulásunkat, az alábbiak alapján járjon el:

 

A.     Ha az adóelőleget a MUNKÁLTATÓJA számolja el:
 
1.      Kérje meg a bérelszámolót, hogy töltse ki a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti című nyomtatványt.
 
2.  Töltse ki a Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane című nyomtatványt. A természetes személyek és az alkalmazottak adójának 2%-a legkevesebb 3,- € lehet.
 
3.      Nyújtsa be vagy küldje el mindkét nyomtatványt a lakhelye szerinti adóhivatalba legkésőbb 2015 április 30-ig.
 

B.    A jogi személyek és azok a természetes személyek, akik SAJÁT MAGUK NYÚJTJÁK BE adóbevallásukat:
 

1.      Töltsék ki az adóbevallási nyomtatvány Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu... című részét.
 
Ezt a nyomtatványt juttassák el az illetékes adóhivatalnak a támogatott szervezet adataival együtt legkésőbb 2020. március 31-ig.

Jogi személyek esetében a 2%-os adó összege legkevesebb 8,- € lehet.  
 
               Kereskedelmi név (Obchodné meno/názov):            Emmaus
               Jogi forma (Právna forma):                                     Občianske združenie
               Statisztikai számjel (IČO):                                    421 56 360
               Székhely (Sídlo):                                                 Jamová 611/4, 925 23  Jelka
               E-mail-cím:                                                         emmaus.joka@gmail.com
 
Bővebb tájékoztatást a következő telefonszámon, illetve e-mail címen kérhetnek:
 
       Tel./fax: 031/7876 273
       E-mail cím: emmaus.joka@gmail.com    

Kérjük, továbbítsák ezeket az információkat azoknak, akikről feltételezik, hogy adójuk 2%-val szívesen támogatnák polgári társulásunkat.
 
Szívből köszönjük fáradozásukat és támogatásukat.
 
Isten áldását kérve életükre, tisztelettel:                               
 
                                                                       Gyurkovics Árpád

                                                                   az Emmaus koordinátora

 

Letölthető dokumentumok: