Emmaus Munkatársi Hitmélyítő, Jóka, 2022. május 14.

2022.05.27 08:59

Nagy öröm van a szívünkben és hálát adunk az Úrnak, hogy hosszú idő után ismét adott olyan alkalmat, ahol személyesen együtt lehettünk az Ő jelenlétében, és mint munkatársak találkozhattunk, az Ige körül elcsendesedhettünk. Mindnyájunk számára nagyon hiányoztak a közös alkalmak, hiszen bár a lelki épülésnek megvolt a lehetősége, de a hitünk növekedéséhez szükséges, hogy közösségben legyünk azokkal, akik az Úr Jézus gyermekei.

A délelőtt folyamán a magvető példázatát tanulmányoztuk (Mk. 4, 1-20). Nagyon sok aktuális üzenet szólított meg bennünket. Mivel a tanítványok nem értették a példázat üzenetét, ezért külön megkérdezték az Úr Jézust. Nekünk is ezt kell tenni, hiszen magunktól nem értjük Isten Igéjét. Lehet, hogy olvassuk, maga a történet érthető, de azt már nem halljuk, hogy azon keresztül mit akar üzenni Isten a mi személyes életünkre nézve. Fontos, hogy kérdezzük az Úr Jézust és kérjük, hogy Szentlelke által tegye számunkra megérthetővé Isten üzenetét. Ennek pedig már a következő lépése, hogy a megértett Igét cselekednünk is kell.

Amikor nem értjük Isten Szavát az mindig azt jelenti, hogy a szívvel van a baj. Erre nézve mondja el az Úr Jézus a magvető példázatát. Mi is megérthettük, hogy a négy fajta talaj bennünk is megtalálható. Meg tud keményedni a szívünk, ha nem úgy alakulnak a dolgaink, ahogy mi azt elképzeltük, ahogy szerettük volna. Soha nem egyszerre, hanem fokozatosan keményedik meg a szív. Ez pedig akadállyá lesz, hogy meghalljuk az Ige üzenetét. Viszont a megkeményedés gyógyszere a hálaadás.

A sziklás talaj arra mutat rá, hogy az Ige nem gyökerezik meg bennünk. Csak egy hangulat és jó érzést jelent az Úr Jézus közelsége, de igazából gyökértelen az életünk, mert hányszor hallani azt, hogy bizonyos dolgokat már nem kell úgy értelmezni, ahogy le van írva a Bibliában, nem kell azt, annyira komolyan venni. Ez bizony nagy veszély.

Aztán a tövises talaj arra figyelmeztet, hogy karban kell tartani a szívünket, gyomlálni kell, mert a tövisek mindig gyorsabban nőnek, mint a jó vetés. Kiszorítja szívünkből az Úr Jézust a világ gondja, a gazdagság és egyéb kívánságok. Ha a szív nincs gondozva, akkor nem lesz jó termés. A gyümölcsöt pedig Isten Szentlelke termi bennünk, ha megmaradunk az Úr Jézusban, vagyis erősen meggyökerezünk Benne. Akkor tudunk növekedni, ha megvizsgáljuk a szívünket Isten Igéjének fényében, ennek a példázatnak tükrében, hogy éppen melyik talaj a jellemző ránk, és milyen területen kell kérnünk az Úr Jézus segítségét.

Az igemagyarázat után volt lehetőségünk egyen- egyenként is elmondani, megosztani egymással, hogy mit értettünk meg az Igéből. Jó volt így megerősödnünk és délután pedig együtt készültünk a nyári szolgálatokra. Reménységünk, hogy az Úr elkészíti a tervezett alkalmakat és Szentlelke által elvégzi minél többek szívében, hogy a jó mag, jó földbe hulljon.