Emmaus Tavaszi Tábor, Jóka, 2020. február 17-21.

2020.02.27 09:56

Minden évben nagy örömmel tapasztaljuk, hogy vannak olyan gyermekek, fiatalok, akik a tavaszi szünet napjait az Emmaus táborában töltik el. Nem csupán régi és jól ismert arcokkal találkozhattunk, hanem új résztvevőkkel is bővült az alkalom, akik most voltak itt először, de reménységünk, hogy nem utoljára. Azok a gyermekek, akik többször is voltak már a táborainkban, ők hívogatják, szólítják meg barátaikat, unokatestvéreiket, ismerőseiket és ezáltal lesznek az Úr Jézus kezében eszközök, hogy mások is jobban megismerjék Őt. Ezen az alkalmon 44 gyermek vett részt, de rajtuk kívül voltak olyan munkatársak, akiknek kisebb gyermekei is már velünk táboroztak, ezáltal ismét családias hangulatban lehettünk együtt az Úr jelenlétében.

Az estét közös énekléssel, rövid áhítattal, és bemutatkozással kezdtük. A tábor témája: „A teremtett világ engedelmeskedik Teremtőjének II.” Ezen belül konkrétan olyan történetekkel foglalkoztunk, ahol az égitestek (A teremtés 4. napja; 9. csapás; Józsué történetéből az égi csoda; valamint a napkeleti bölcsek, akiket csillag vezetett), az állatok és növények, (Bálám szamara és Jónás története) engedelmeskednek Istennek, és hogyan használja azokat az Úr, mint eszközeit népe életében. Mindezeket a témákat és üzeneteket korosztályok szerinti csoportban tudtuk részletesebben megbeszélni. A délutáni csendes pihenő után nem maradhatott el a játék sem, az állomásjáték, a sport és a kézműves foglalkozás elengedhetetlen része a programoknak. A nap folyamán több lehetőség is volt, hogy kicsit verseny és játékos formában tanulmányozhassák a gyermekek a Szentírást. Ilyen az igetanulási verseny, ahol minden napra külön meghatározott és kijelölt témákban lehet aranymondásokat tanulni és azt felmondani. Valamint a „Ki vagyok én?” játék keretén belül elmélyülhettek a bibliai személyek jobb megismerésében. Minden nap 5 vezető egy-egy bibliai személy bőrébe bujt és a gyermekeknek lehetőségük volt azt kitalálni. Ugyanígy egész héten zajlott a szobapontozás, és természetesen mindezeket a tábor végén kiértékeltük, és apróbb ajándékokkal jutalmaztuk. Két estén keresztül missziós történetet hallgathattunk meg, szintén korosztályok szerint. A kisebbek „A középső” című regény feldolgozását, a nagyobbak számára szintén egy könyv szolgált alapul, amin keresztül különböző élethelyzetekbe pillanthattunk be. A történeten keresztül a nagyobbak olyan témákkal foglalkozhattak, mint a látszat, az irigység, elégedetlenség, valamint, hogy az életünket nem alapozhatjuk pénzre, szerelemre, másik emberre, hanem kizárólag csak az Úr Jézusra. Az utolsó este programja a jól megszokott „Ki mit tud?”, ahol lehetőség van a gyermekeknek, hogy az este programját az által alakítsák, hogy milyen ajándékkal szeretnék meglepni a társaikat. Nagyon sok szép rajz bemutatására került sor, de voltak, akik verset mondtak, zongoráztak, énekeltek, jelenettel készültek.

A táborban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy keresztyén énekeket ismerjenek meg a gyermekek, és éppen ezért minden nap a bibliai történethez kapcsolódó, Isten Igéjére épülő énekeket tanulunk. Jó azt látni, hogy a gyermekek szeretnek énekelni, és a dallam által úgy rögzül bennük Isten Igéjének üzenete, hogy azt szinte észre sem veszik. Péntek délelőtt jó volt azt tapasztalni, hogy a szabadidő alatt a gyermekek egy nagyobb csoportja spontán kezdte énekelni a héten tanult énekeket. Az egész folyosó zengett, öröm volt hallgatni, ahogy szívből és nagy lelkesedéssel énekeltek.

Az Úr munkálkodását élhetjük át folyamatosan abban is, ahogy Ő formál szíveket, hogy Neki van hatalma az Igéje és Lelke által Magához vonzani életeket. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy elkészítette az alkalmat, megőrzött bennünket és még jó idővel is megajándékozott. Hisszük, hogy továbbra is Ő munkálkodik mindnyájunkban és reménységünk, hogy még nagyon sok ilyen alkalmat elkészít nekünk.