Gyermek Bibliaismereti Verseny, Jóka, 2020. február 22.

2020.02.27 09:57

Minden évben öröm látni, ahogy megtelik gyermeksereggel a jókai református templom, akik azzal a céllal jönnek, hogy számot adjanak mindarról, amit Isten Igéjéből megtanultak. Ebben az évben a kisebbek korosztályában 17 csoport, a nagyobbakéban 12 csoport versenyzett. Két egyházmegyéből (pozsonyi, komáromi) jöttek a felkészülők, valamint egy katolikus csoport is első ízben kipróbálta, hogy milyen is Jókán a bibliaismereti verseny. Először a templomban közös énekléssel, igei bátorítással, szabályok ismertetésével és a csapatok elosztásával kezdődött az alkalom. A verseny tényleges lebonyolítása a Betlehem Missziós Központ épületében zajlott. Mindkét korosztálynak 6 feladatlapon voltak elkészítve a kérdések. A kisebbek az ószövetségi József életének második felével foglalkoztak, folytatva a tavaly megkezdett témát. A nagyobbak pedig az Újszövetségből, János evangéliuma alapján tanulmányozták az Úr Jézus szenvedéstörténetének és feltámadásának részeit. Mindkét korcsoportban a résztvevők arról adtak számot, hogy nagyon sok erőt, időt töltöttek a felkészüléssel. A munka gyümölcse meglátszódott az eredményeken. De hisszük, hogy elsősorban nem a helyezések sorrendje a legfontosabb, hanem maga az Úr és az Ő Szava, amely így is mint ismeret a gyermekek szívét gazdagítja, életüket lelkiekben gyarapítja. A verseny célja, hogy a Szentírást komolyabban, részletesebben tanulmányozzák a gyermekek, fiatalok, hogy az Ige iránti szeretetük elmélyüljön, hogy természetessé váljon a Biblia olvasása és, hogy az Úr Jézus vonzásába kerüljenek az Ő Lelke által, Aki Igéjén keresztül munkálkodni szeretne bennük. Hisszük, hogy nem csupán lexikális tudást gyűjtöttek, hanem a felkészítő lelkészek, hitoktatók megragadva az alkalmat, a gyermekek személyes életére vonatkozó igei üzeneteket is továbbítottak. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy ez a verseny is eszköz lehet az Ő kezében, hogy a gyermekek jobban megismerjék Őt.

Az ebéd után ismét a templomban gyűltünk össze, ahol mindenki izgatottan várta az eredményhirdetést. Senki nem távozott üres kézzel, mert a helyezésektől függetlenül mindenki részesült ajándékban, egy kis jutalomban. Öröm tapasztalni, hogy vannak, akik már a jövő évi versenyre készülnek, és már a téma iránt érdeklődnek, hogy mit kell majd tanulni. Hálásak vagyunk, hogy nemcsak a gyermekek részéről, de az őket felkészítő lelkészek és hitoktatók részéről is nagy lelkesedés van a verseny iránt. Valamint, hogy készek a sok feladataik mellett a gyermekeket összegyűjteni és felkészíteni őket, hogy részt vehessenek az alkalmon. Valamint nagyon sok szülő a háttérből szintén kivette a részét, hiszen többen közülük gyermekeikkel együtt otthon is olvasták, tanulmányozták a bibliai részeket.

Reménységünk, hogy az Ige magja jó földbe hullott, és az Úr dicsőgégére teremhet majd az életünk Neki tetsző gyümölcsöket. Mindezt Ő viszi végbe bennünk, és mindenért Neki adunk hálát.