Emmaus Nyári Tábor, Hatfa, 2018. július 30. - augusztus 3.

2018.08.22 09:18
Hála, hála van a szívemben,
mély hála, mély hála....
 
Valóban hálás szívvel tekintek vissza az idei táborra Hatfán. Néhány évvel ezelőtt egyszer már részt vettem ezen az alkalmon, és nagyon örülök, hogy idén ismét el tudtam menni. Jó volt újra látni a régi ismerősőket és ismét átélni a hatfai hangulatot, hiszen barakkban aludni vagy pelével találkozni nem mindennapi élmény.
 
Az idei táborban 47 gyerek és 15 munkatárs vett részt.
 
A tábor hétfőn este vacsorával kezdődött. Az első áhítaton Máté evangéliumából szólt az Ige: "Jézus mondja: jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek".
 
Esténként ésreggelenként a barakokkban is tartottunk külön rövid áhítatokat. 
 
Az idén Péter apostol életével foglalkoztunk. Kedden Péter elhívása, szerdán Péter a tengeren jár, csütörtökön Péter megtagadja Jézust, pénteken pedig a csodálatos halfogás és Jézus kérdése Péterhez voltak a történetek. Ezek mellett sok új éneket és aranymondást tanultunk és mindenki bekapcsolodhatott az Igetanulási versenybe is.
 
A Bibliai történetek után a csoportos beszélgetés következett, ahol korosztály szerint, kisebb létszámban foglalkoztunk a gyerekekkel. Ezeken átismételtük a hallott történetet és beszélgettünk róla. Próbáltuk a Péter életéből vett példákat a mi életünkkel összehasonlítani. Jó volt megtapasztalni, hogy a gyerekek ezekben a régi történetekben is felismerték, hogy Jézus ma is hív bennünket, hogy megáld bennünket, hogy a bajban segítségünkre van, és ha el is bukunk, ma is kérhetjük Tőle a megbocsátást.
 
Délután pár órán keresztül csendes pihenőt tartottunk a barakokkban, hiszen nagyon meleg volt, és szükséges volt kicsit pihenni és óvni magunkat és a gyerekeket az erős naptól. Ezután újult erővel foghattunk neki a játéknak, volt állomásjáték, foci, méta, számháború, kézműves foglalkozás. Mindenki megtalálhatta a neki tetsző programot. 
 
Vacsora után kedden és szerdán este missziós történetek voltak. A fiatalabbak a Felhők szigete, az idősebb korosztály a Titkoskönyv ifjúsági regények feldolgozását hallgathatták meg.
 
Csütörtökön este Ki Mit Tud volt és meglepetésként levetítették a táborban addig készült fényképeket. Jó volt látni a sok vidám arcot a fotókon.
 
A tábort pénteken délután egy áhítattal fejeztük be, majd kiértékeltük az Igetanulási versenyt, a szobapontozást, az állomásjátékot, és Ki Mit Tud-on résztvevőknek is egy-egy ajándékot és oklevelet adtunk.
 
Én úgy érzem, hogy mindenki nagyon jól érezte magát. Hálás vagyok Istennek ezért a szép hétért, a megtartatásért, és hogy senkinek semmi baja nem esett. Remélem, ez  a tábor 2019-ben is megvalósulhat majd.
 
Görföl Eleonóra, az Emmaus önkéntes munkatársa