Ifjúsági- és Felnőtt Bibliaismereti Verseny, Jóka, 2022. június 25.

2022.09.12 20:50

2020 óta készültünk a már kétszer elodázott Ifjúsági és felnőtt bibliaversenyre, melyre hála az Úrnak 2022. június 25-én, szombaton kerülhetett sor az Emmaus polgári társulás szervezésében. Az 1 Móz 11,10 – 1 Móz 18,15 megadott igehelyekből kellett felkészülniük a versenyzőknek.  Ez Ábrahám és családja életének egy részét megismertető szakasz Sém nemzetségétől kezdődően egészen addig, amikor az Úr megjelenik Ábrahámnak Mamré tölgyesében, és Izsákot ígéri neki és feleségének Sárának.

A verseny közös énekléssel és igei áhítattal kezdődött. Virág Szilvia nemeshodosi lelkésznő az 1 János 2,14b alapján biztatta a részvevőket: „Írtam nektek ifjak, mert erősek vagytok, Isten Igéje megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt.” Hangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy amit a versenyzők megtanultak a felkészülésük során, az elméleti tudás, ne maradjon meg elméleti síkon, hanem ültessék át a gyakorlatba, a mindennapi életükbe is, ugyanis így fog meglátszódni, hogy az Úr Jézus gyermekei. Azt is elmondta, hogy azért fontos memorizálni az Igét, mert így Isten Igéje megmarad bennünk, és akkor győzni tudunk a kísértővel szemben.

A versenyen hat 2-4 fős csapat vállalta a megmérettetést. Jókáról, Dél-Komáromból, Padány+Bögellőről és Gútáról érkeztek versenyzők, Dunaszerdahelyről két csapat indult. Igényes és részletes feladatokon keresztül mérték le a versenyzők tudását. A 8 feladatlapon összesen 38 kérdés szerepelt. Rákérdeztek például arra, hogy mi történt Abrámmal és a fáraóval, miután elvitték Szárajt a fáraó házába, hogy kik vonultak csatarendbe a Sziddím-völgyben, milyen szavakkal hívta el Abrámot az Úr még Háránban, milyen ígéretet kapott Hágár az Úr angyalától, vagy hogy mit mondott az Úr Ábrahámnak a körülmetéléssel kapcsolatban. Voltak nyitott kérdések, olyan feladatok ahol szó szerinti idézeteket vártak válaszul, voltak behelyettesítős és párosító feladatok, de tudni kellett a nemzetségtáblázatban szereplő neveket és éveket, csatában szereplő helyszíneket és királyokat – minden részletre rákérdeztek.

Az első helyezett 305 ponttal, 92,42%-os teljesítménnyel Sineár csapata lett Dunaszerdahelyről, őket követte Gomora csapata Jókáról, Sodoma csapata Dunaszerdahelyről, Admá csoport Komáromból, Cóár csoport Padály+Bögellőről, és a gútai Góim csapat zárta a sort.

Reménységünk, hogy a felkészülés során megtanult igék a fiatalok szívében jó földre talált, ahonnan az Úr Jézus útmutatóként használni tudja az életükben. Úgy legyen!