Karácsonyi versek

Iványi Tiborné Sinka Magdolna
Bár lehetnék…
Bár lehetnék fényes csillag
betlehemi égen.
Mindenkinek mutatnám
az utat a sötétben.
 
Bár lehetnék kicsi jászol,
puha szalmafekhely.
Átölelném az Úr Jézust
mind a két kezemmel.
 
Bár lehetnék, bár lehetnék
tiszta szívű gyermek.
Kérlek téged, drága Jézus,
bennem is szüless meg!

 
Siklós József
Legszebb ünnep
 
Legszebb ünnep a karácsony,
minden évben várva-várom.
Gyertyák fénye mind ragyog…
sok ajándékot kapok.
 
Hálás szívvel köszönöm,
de a legnagyobb örömöm,
hogy Jézus megszületett,
minden gyermeket szeret,
s Ő ad örök életet!


Siklós József
Kicsi Gyermek
Kicsi Gyermek, nagy öröm,
az Úr Jézust köszönöm.
Közénk földre született,
Ő ad örök életet.
 
Csillag fénye rám ragyog.
hálás és boldog vagyok.
Nem csak most, az ünnepen,
Vele járok szüntelen.
 
 
Mészáros Sándor
Kicsi Jászol
Úgy szeretném, hogyha szívem
kicsi jászol lenne,
karácsonykor az Úr Jézus
megszületne benne.
 
Befogadnám, betakarnám,
illattal beszórnám,
hideg széltől, deres csóktól
szeretettel óvnám.
 
Elringatnám: szent álmait
rózsákkal behinteném,
s ránk borulna csillagostul
csöndes, égi szent éj...
 
Jer, Uram, várva várlak, jövel!
Szívemet kitárom...
Születésed áldott percét
örömtelten várom...

 
Siklós József
Betlehemi fényes csillag
Betlehemi fényes csillag
gyúlj ki már az égen,
árassz békét, szeretetet,
mint valaha régen.
 
Vágyakozunk életvízért
Betlehembe menni
a Megváltó bölcsőjénél
tisztességet tenni.
 
Hirdess nekünk örömhimnuszt,
Isteni kegyelmet,
lángolj fel ma minden szívben,
fényes égi jelnek.
 
Így lehessen nagyon boldog
a mi karácsonyunk,
Jó Istenünk, Krisztus által
ezért imádkozunk.
 
 


Almási Mihályné
Itt a szívem
Karácsony, te kedves ünnep,
legszebb a világon,
Éretted a drága Jézust
hódolva imádom.
 
Dicsérem és áldom azért,
mert e csodás napon
én értem is gyermekké lett
és szegénnyé nagyon.
 
Épp azért, hogy benne
én is nagy és gazdag legyek!
Úr Jézus, mit adjak ezért?
Itt a szívem, vegyed!

 
Békefi Pál
Karácsonyi imádságom
Úr Jézusom! A szent este
oly sok mindent kaptam.
Karácsonyfánk csillog-villog,
új ruha van rajtam.
 
De én jobban szeretném, ha
hozzám lehajolnál,
és szüleim örömére
szívembe lakoznál.
 
Karácsonyi imádságom
hallgasd meg hát nékem:
A szívemben Úr Jézusom,
légy örök vendégem!
 
Siklós József
Jézus jó barátom
Jézus jó barátom,
legjobb a világon.
Velem van, ha utam
bármerre is járom.
 
Jászolban született,
szívében szeretet.
Örülök, hogy én is
nyomában mehetek.Békefi Pál
Csillagfényes éjszaka
Csillagfényes éjszakában
hangzott fel az angyalének.
Zengett, zúgott égen-földön,
örvendeztek ifjak-vének.
 
Ez az ének karácsonykor
Újból hangzik évről-évre.
Ó, de sokszor jutottak már
általa nagy békességre!
 
Betlehemi szent csodáért
én is áldom az ég Urát.
Örvendező hívő néppel
énekelek hallaluját!

 
Somogyi Imre
Karácsony
Betlehemi fényes csillag
a szívemben ragyog,
ezért nagy a boldogságom,
mert Jézusé vagyok.
 
Kicsi szívem, mint a gyémánt
szerte szórja fényét,
és e fényben megláthatom
az Úr Jézus képét.
 
Ó, de jó így, mert nem félek,
bátor az én szívem,
Betlehemből Mennyországba
Ő elvezet híven.
 
Betlehemi fényes csillag
ragyogj mindig szebben,
hogy örökké együtt járjunk
Jézus és én, ketten.Karácsonyi vallomás
Szeretem az Úr Jézust,
mert eljött énértem,
mint fényes, égi csillag,
hogy mennybe vezessen.
 
Szeretem az Úr Jézust.
Övé volt minden kincs,
s most jászol ölén nyugszik,
még ágyacskája sincs.
 
Szeretem az Úr Jézust,
szeretem, imádom.
Értem lett ily szegény.
Ő az én Megváltóm!


Eljött
Eljött közénk az Úr
e hír örökre új.
Örvendj hát, kicsi szív,
érted jött, téged hív!
 
Csillagfény rád ragyog,
zengenek angyalok.
Kis szíved nyisd ki hát,
fogadd az ég Urát!
 
 
Boros Gergely
Csak a szívem...
Nincsen e világnak
olyan fogadója,
mint a betlehemi
gazda istállója.
 
Megszentelte Jézus,
rangja naggyá tette;
tündöklő szép csillag
ragyogott felette.
 
Csak a szívem lenne
szebb és nagyobb ennél,
ó, kedves Jézus,
ha ott megszületnél!
 
Megtisztított szívem
én most felajánlom -
szülessél meg benne
Jézusom, királyom!
 
 
Csopják Attila
KÍVÁNSÁG
Azt kívánom: minden nap
Karácsony legyen,
Azt kívánom: Minden szív
Legyen Betlehem!
Azt kívánom: égi hang
hassa lelkemet át,
Zengjek néked, Jézusom
Hálát s hozsannát!

 
Nádudvari Nagy János
CSAK A BÖLCSEK
Csak a bölcsek ismerik Őt meg,
azok mennek Hozzá ma is;
s azok maradnak meg hívőknek
oly sokszor kigúnyolva is,
kik többet tudnak a tudósnál,
s leborulnak Előtte mélyen,
éppúgy, mint szegényes jászlánál
kelet bölcsei tették régen.
Ma is, és mindig, csak a bölcsek:
a gyermekként hinni merők -
Hozzá ma is csak ezek jönnek,
a gyermeki hittel szeretők.
Mások csak ünnepelgetnek, de
talán azt se tudják, miért?...
És nem mennek el Betlehembe;
Egy lépést sem tesznek Jézusért!

 
KARÁCSONYI ÉNEKSZÓ
Mikor Jézus született,
Angyalok így énekeltek:
 „Az Istennek dicsőség,
Embereknek békesség!“
 
Folytassuk az éneket,
Hogy mindenki hallja meg!
Gerzsenyi LászlóKARÁCSONYI VÁGYAK

Csillog az égnek sok pici lángja,
Sok pici gyertya csillog a fán.
Sok pici gyermek sok pici vágya
Teljesedik be épp ma talán!

Sok-sok ezer szív várta, remélte;
Várta, remélte sok-sok igaz:
És ímé eljött népe Reménye
Bűneiből megváltani azt.

Jászola mellett sok-sok ajándék;
Sok-sok ajándék, s mégsem elég!
Mert a szívemre hű szíve vár még,
Több neki ez, mint bármi egyéb!
Páth Géza
 
 
KARÁCSONYI AJÁNDÉK

Itt van újra, itt van újra
Szent karácsony ünnepe,
Vígan zendül szívünk húrja,
Mert örömmel van tele.
Otthonunkban, imaházban
Szép fenyőfa díszeleg,
Gyerünk alá szép sorjában
Szófogadó gyermekek!

Elmondjuk a versikénket,
Hangos szóval, kedvesen,
És kinyújtjuk kezeinket
Úgy mint máskor, rendesen...
Megkapjuk az ajándékékot
A szeretet fájáról,
Cukrot, diót, csokoládét
Díszes fenyő ágáról.

Ámde fiúk és leányok,
Az Úr Jézus mit kapott,
Hogy lehetne Ő is boldog,
Aki oly sok jót adott!?
Vigyük neki szívünket,
Adjuk oda teljesen,
Hogy örömmel áldjon bennünket
Odafönn a mennyekben!...