Keresztyén vers- és prózamondó verseny

        

          Az Emmaus polgári társulás már több ízben megszervezhette a keresztyén vers- és prózamondó versenyt. Nagy öröm számunkra, hogy évről évre egyre több a jelentkező. 

          A rendezvény célja elsősorban nem a versenyzés, hanem hogy a résztvevők versek, prózák tanulásán keresztül megismerjék a keresztyén értékeket, erkölcsi normákat, valamint közelebb kerüljenek az olvasáshoz és a magyar irodalomhoz.

A versenyt rendszerint rövid áhítattal kezdjük. Előtte néhány vidám éneket is énekelünk, és imádkozunk. A zsűritagok bemutatása után elkezdődik a megmérettetés, amely több, életkor szerinti kategóriában zajlik.

Miután mindenki előadta azt, amivel készült, szünet következik, amely alatt a zsűri kiértékeli a teljesítményeket és a jelenlévők elfogyasztják az ebédet. A zsűritagok keresztyén pedagógusok, akik különböző magyar tannyelvű alapiskolákban tanítanak. Ebéd után sor kerül a kiértékelésre és a résztvevők megjutalmazására. Eddig sok pozitív visszajelzést kaptunk úgy a gyermekek, mint a felnőttek részéről. Ezért a keresztyén vers- és prózamondó versenyt a jövőben is szeretnénk megszervezni és hagyománnyá tenni régiónkban.