Biblická súťaž pre deti, Jelka, 7.3.2015

13.03.2015 17:12

    Z Božej milosti sme aj tento rok mohli zorganizovať Biblickú súťaž pre žiakov základných škôl.  Zúčastnilo sa približne 170 detí, 16 skupín v kategórii 1.stupeň ZŠ,  a  15 skupín v kategórii 2.stupeň ZŠ. Skupiny boli z cirkevných zborov dvoch seniorátov (Bratislavský a Komárňanský), ako aj z reformovaných a katolíckych cirkevných škôl.

    Podujatie sa začalo o 10.00 stíšením v miestnom kostole reformovanej cirkvi, kde duchovný pastier Tibor Kiss povzbudil účastníkov súťaže Božím Slovom. Pre 1.stupeň ZŠ bola určená téma Vianoce, a pre 2.stupeň ZŠ učeníci Ježiša Krista.

    Podujatie sa skončilo v kostole vyhlásením výsledkov súťaže. Nakoniec si každý účastník mohol vybrať niečo spomedzi mnohých hodnotných kníh a darčekov. Verím, že ten najväčší dar, učenie Božieho Slova si deti vzali domov vo svojich srdciach, a toto môže znamenať pre ich život večnú hodnotu.

 

Pre fotky kliknite prosím na link:

emmausjoka.webnode.sk/galeria/a2015/#a11025811-10202446501882872-2603048444241202448-n-jpg