Aktuálne!

Predbežný plán podujatí v Emmaus na rok 2020

 

Jarný tábor Emmaus

17-21. februára 2020

Biblická Vedomostná Súťaž pre Deti

22. februára 2020

Kurz pre konfirmandov z Východného Slovenska

2-6. marca 2020

Biblická Vedomostná súťaž pre mládež a dospelých

3-4. apríla 2020

Víkendové sústredenie Emmaus

15-17. mája 2020

Deň pre rodiny Emmaus

6. júna 2020

Denný Tábor Emmaus v Bátke

1-3. júla 2020

Letný tábor Emmaus v Jelke

13-17. júla 2020

Letné sústredenie pre mládež a dospelých, Jelka

3-9. augusta 2020

Týždeň pre rodiny Emmaus, Jelka

17-21. augusta 2020

Kurz pre pomocníkov, II. časť

18-20. septembra 2020

Víkendové sústredenie pre dievčatá/chlapcov

13-15. novembra 2020

Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy

21. novembra 2020   

Koncoročné sústredenie

28. decembra 2020  - 1. januára 2021