Aktuálne!

 

Predbežný plán podujatí v Emmaus na rok 2018

 

Kurz pre spolupracovníkov z Východného Slovenska

   5-9. februára 2018

Kurz pre konfirmandov z Východného Slovenska 

   26. februára – 2. marca 2018

Jarný tabor Emmaus 

   5-9. marca 2018

Biblická vedomostná súťaž pre deti 

   10. marca 2018

Kurz pre pomocníkov v táboroch 

   23-25. marca 2018

Biblická vedomostná súťaž pre mládež 

   13-14. apríla 2018

Príprava na tábory Emmaus 

   27-29. apríla 2018

Deň pre rodiny v Emmaus

   2. júna 2018

Denný tabor Emmaus v Bátke 

   2-6. júla 2018

Letný tabor pre mládež 

   9-15. júla 2018

Letný tábor Emmaus pre deti v Jelke 

   16-20. júla 2018

Letný tabor Emmaus pre deti v Hatfe 

   30. júla – 3. augusta 2018

Týždeň pre rodiny v Emmaus 

   19-24. augusta 2018

Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy 

   13. októbra 2018

Víkendové sústredenie pre dievčatá/chlapcov 

   16-18. novembra 2018

Koncoročné sústredenie pre mládež 

   28. decembra 2018 – 1. januára 2019