Aktuálne!

 

Predbežný plán podujatí v Emmaus na rok 2019

 

 

Kurz pre konfirmandov z Východného Slovenska

18.- 22. februára 2019

Jarný Tábor Emmaus

25. februára - 1. marca 2019

Biblická Vedomostná Súťaž pre Deti

2. marca 2019

Biblická Vedomostná Súťaž pre mládež

12-13. apríla 2019

Víkendové Sústredenie Emmaus

17-19. mája 2019

Deň pre Rodiny Emmaus

15. júna 2019

Denný Tábor Emmaus v Bátke

1-5. júla 2019

Letné Sústredenie pre Mládež

8-14. júla 2019

Letný Tábor Emmaus v Jelke

15-19. júla 2019

Letný Tábor Emmaus v Hatfe

29. júla – 2. augusta 2019

Týždňový Kurz pre Pomocníkov

19-23. augusta 2019

Súťaž v Prednese Kresťanskej Poézie a Prózy

23. novembra 2019

Víkendové Sústredenie pre Dievčatá/Chlapcov

15-17. novembra 2019

Koncoročné Sústredenie

28. decembra 2019 – 1. januára 2020