Aktuálne!

Predbežný plán podujatí v Emmaus na rok 2020

 Jarný tábor Emmaus

17-21. februára 2020

Biblická Vedomostná Súťaž pre Deti

22. februára 2020

Kurz pre konfirmandov z Východného Slovenska

2-6. marca 2020

Biblická Vedomostná súťaž pre mládež a dospelých

3-4. apríla 2020

Víkendové sústredenie Emmaus

15-17. mája 2020

Deň pre rodiny Emmaus

6. júna 2020

 
 
 

 

Koncoročné sústredenie

28. decembra 2020  - 1. januára 2021