Kontakty

 

Emmaus  

 

Jamová 611/4

SK - 925 23 JELKA

Slovensko

Tel./fax: +421/31 7876 273

E-mail: emmaus.joka@gmail.com

IČO: 42156360

č.ú.: VÚB 2542434953/0200

IBAN: SK - 53 0200 0000 0025 4243 4953

SWIFT: SUBASKBX

 

Koordinátorka občianskeho združenia:

Zuzana Andrássyová

tel.: 0910/57 50 27