Udalosti

Jednodňové sústredenie pre spolupracovníkov Emmaus, Jelka, 26. júna 2021

15.07.2021 09:19
S radosťou dávame vďaku Pánovi zato, že po dlhom čase nám nakoniec znova dal príležitosť, byť spolu pri Jeho Slove. Všetci sme už veľmi túžili po spoločenstve s bratmi a sestrami. Aj keď len na jeden deň, ale zasa sme sa mohli osobne stretnúť a spoločne sa stíšiť a sústrediť na Slovo Pána. Obdobie,...

Víkendové sústredenie Emmaus, Jelka, 18-20. septembra 2020

23.10.2020 15:42
Sme vďační Pánovi za každé jedno podujatie, ktoré nám umožnil zorganizovať. Hoci nás bolo málo, ale boli sme spolu ako rodina, ako bratia a sestry v blízkosti Pána Ježiša, priali sme si, aby sme rástli vo viere, a prehĺbili sme si vzťah s Pánom. Všetky tri prednášky sme si vypočuli pomocou...

Letné Sústredenie, Jelka, 5-9. augusta 2020.

08.09.2020 16:35
Zažili sme ako Božiu milosť to, že sme znova mohli byť spolu v Jeho blízkosti, hoci bolo podujatie v skrátenej forme, a nie ako zvyčajne. Aj úvodné stíšenie bolo o tom, čo znamená „byť pod figovníkom”. V biblických časoch sa to vzťahovalo na človeka, ktorý sa v tichosti a hĺbavo sústredil na Božie...

Kurz pre pomocníkov v práci s deťmi, Emmaus, Jelka, 17-21. augusta 2020.

08.09.2020 16:35
Sme vďační Pánovi zato, že sme tento rok mohli pokračovať vo vlani začatom kurze pre pomocníkov, kde sa naučili ako učiť biblický verš a pieseň. Tentokrát sme sa sústredili na výučbu biblického príbehu. Cieľom tohoto podujatia bolo, aby sa tí, čo chcú pomáhať vo svojom cirkevnom zbore v službe...

Deň pre Rodiny Emmaus, Jelka, 11. júla 2020

03.08.2020 09:36
S veľkou radosťou ďakujeme Pánovi zato, že po dlhom čase sme znova mohli zorganizovať podujatie a byť spolu v blízkosti Božieho Slova. Cieľom Dňa pre Rodiny je, aby sa malí a veľkí, rodičia a deti spolu sústredili na Božie Slovo. Bolo dobré vidieť, že sa to znova mohlo uskutočniť. Keďže v...

Biblická Vedomostná Súťaž pre Deti, Jelka, 22. februára 2020

29.03.2020 23:16
Každý rok je radosť vidieť, ako sa kostol reformovanej cirkvi v Jelke naplní deťmi, ktoré prichádzajú s cieľom ukázať všetko, čo sa naučili z Božieho Slova. Tento rok súťažilo 17 skupín žiakov 1.stupňa  a 12 skupín 2.stupňa. Účastníci prišli z dvoch cirkevných okresov...

Jarný Tábor Emmaus, Jelka, 17-21. február 2020

29.03.2020 23:06
Každý rok s veľkou radosťou vidíme, že sú také deti, tínedžeri a mladí ľudia, ktorí dni jarných prázdnin trávia v tábore Emmaus. Nestretli sme sa len so starými známymi tvárami, ale podujatie sa rozšírilo aj novými účastníkmi, ktorí tu boli prvýkrát, ale dúfame, že nie naposledy. Tie...

Koncoročné sústredenie, Jelka, 28. decembra 2019 – 1. januára 2020

27.02.2020 11:17
Z Božej milosti sa aj na konci roka 2019 mohlo uskutočniť v Jelke Koncoročné sústredenie. Toto podujatie je vždy výborná možnosť nato, aby sa človek stíšil, premýšľal o starom roku, a upriamiť sa nato, čo prinesie nový rok. Tak ako všetko, aj toto má svoj určený čas. K tomu nám tieto dni znova...

Predvianočný program v katolíckom kostole v Orechovej Potôni, 7. decembra 2019

16.12.2019 16:08
Sme vďační Pánovi Ježišovi zato, že sme sa mohli zúčastniť na spoločnom Vianočnom programe v katolíckom kostole v Orechovej Potôni. Pozvanie sme dostali od jednej organizátorky, ktorá je zároveň aj naša spolupracovníčka. Na toto podujatie boli pozvané deti nielen z dediny, ale aj...

Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, Jelka, 23. novembra 2019

09.12.2019 15:36
Sme vďační Pánovi Ježišovi, veď v Jeho rukách je mnoho prostriedkov, ktorými dokáže meniť životy a osloviť deti aj dospelých. S týmto cieľom sme aj tentokrát zorganizovali toto podujatie, keďže odzneli také básne a prózy, ktorých stredobodom bol Pán Ježiš, ako aj Božie Slovo. Sama som viackrát...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>