Udalosti

Biblická Vedomostná Súťaž pre Deti, Jelka, 22. februára 2020

29.03.2020 23:16
Každý rok je radosť vidieť, ako sa kostol reformovanej cirkvi v Jelke naplní deťmi, ktoré prichádzajú s cieľom ukázať všetko, čo sa naučili z Božieho Slova. Tento rok súťažilo 17 skupín žiakov 1.stupňa  a 12 skupín 2.stupňa. Účastníci prišli z dvoch cirkevných okresov...

Jarný Tábor Emmaus, Jelka, 17-21. február 2020

29.03.2020 23:06
Každý rok s veľkou radosťou vidíme, že sú také deti, tínedžeri a mladí ľudia, ktorí dni jarných prázdnin trávia v tábore Emmaus. Nestretli sme sa len so starými známymi tvárami, ale podujatie sa rozšírilo aj novými účastníkmi, ktorí tu boli prvýkrát, ale dúfame, že nie naposledy. Tie...

Koncoročné sústredenie, Jelka, 28. decembra 2019 – 1. januára 2020

27.02.2020 11:17
Z Božej milosti sa aj na konci roka 2019 mohlo uskutočniť v Jelke Koncoročné sústredenie. Toto podujatie je vždy výborná možnosť nato, aby sa človek stíšil, premýšľal o starom roku, a upriamiť sa nato, čo prinesie nový rok. Tak ako všetko, aj toto má svoj určený čas. K tomu nám tieto dni znova...

Predvianočný program v katolíckom kostole v Orechovej Potôni, 7. decembra 2019

16.12.2019 16:08
Sme vďační Pánovi Ježišovi zato, že sme sa mohli zúčastniť na spoločnom Vianočnom programe v katolíckom kostole v Orechovej Potôni. Pozvanie sme dostali od jednej organizátorky, ktorá je zároveň aj naša spolupracovníčka. Na toto podujatie boli pozvané deti nielen z dediny, ale aj...

Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, Jelka, 23. novembra 2019

09.12.2019 15:36
Sme vďační Pánovi Ježišovi, veď v Jeho rukách je mnoho prostriedkov, ktorými dokáže meniť životy a osloviť deti aj dospelých. S týmto cieľom sme aj tentokrát zorganizovali toto podujatie, keďže odzneli také básne a prózy, ktorých stredobodom bol Pán Ježiš, ako aj Božie Slovo. Sama som viackrát...

Víkendové sústredenie pre dievčatá a ženy

28.11.2019 15:52
Som vďačná Pánovi zato, že aj tento rok sa v Jelke mohlo uskutočniť Víkendové sústredenie pre dievčatá a ženy. Je to také podujatie, kde sa môžeme posilniť vo viere prostredníctvom Božieho Slova a viery a skúseností ostatných účastníčok. Vždy sa zaoberáme ženskými postavami z...

Kurz Emmaus pre Spolupracovníkov s Deťmi, Jelka, 19-23. augusta 2019

21.10.2019 18:46
Buďme svedkami! Z Božej milosti sa aj v roku 2019 mohol v Jelke uskutočniť kurz pre spolupracovníkov. Na Jeho volanie odpovedalo 15 ľudí, teda toľkí sa zúčastnili na tomto podujatí. Naučili sme sa naspamäť 66 kníh Biblie. Tieto vedomosti sme aj využili, pretože sme vyhľadávali veľa...

Letný Tábor Emmaus, Hatfa, 29. júla - 2. augusta 2019

27.09.2019 08:37
Vďaka Pánovi, aj tento rok sa mohol uskutočniť náš tábor pre deti na Východnom Slovensku, ktorého cieľom bolo, aby tamojšie deti a mladí ľudia mohli spoznať Pána Ježiša. Ráno sme začínali ranným hudobným budíčkom, potom nám rozcvička rozhýbala všetky časti tela a mohli sme sa sústrediť na krátke...

Letný Tábor Emmaus, Jelka, 15-19. júla 2019

19.09.2019 13:18
Sme vďační zato, že v tomto tábore sme znova mohli byť spolu v blízkosti Pána Boha, malí aj veľkí, deti a mladí, spolupracovníci, starí a noví účastníci tábora. Začiatok tábora sa v pondelok večer konal tak ako zvyčajne, po večeri sme sa v krátkosti predstavili, oboznámili sme sa s táborovým...

Denný Tábor Emmaus v Bátke, Bátka, 1-4. júla 2019

19.09.2019 13:11
Som vďačná zato, že sa z Božej milosti aj tento rok mohol uskutočniť v Bátke 1-4. júla 2019 Denný Tábor, kde sme mohli odovzdať Božie Slovo 33 deťom. Počas dopoludňajších biblických príbehov sme sa mohli naučiť, že stvorený svet poslúcha svojho Stvoriteľa. Bolo dôležité vidieť, že aj...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>