Udalosti

Tábor pre Mládež Emmaus, 10-12.7. 2023, Jelka

05.09.2023 21:56
Toto leto sme sa pokúsili vyhlásiť jedno nové podujatie. Chceli sme osloviť mládež vo veku od štrnásť rokov, aby sme sa im vrámci zvláštneho podujatia mohli venovať vo svetle Božieho Slova. Týchto pár dní malo cieľ aj pripraviť tých, ktorí majú záujem pomáhať v táboroch Emmaus alebo vo vlastnom...

Letný Detský Tábor Emmaus Jelka, 17-21. júla 2023

19.08.2023 21:44
17. júla 2023 sa budova Misijného Centra Betlehem znova naplnila smiechom a hlukom detí. Vďaka Pánu Bohu, zatože sa zišlo skoro 50 detí a dorastencov, vo veku 8 - 15 rokov. Medzi účastníkmi boli aj škôlkári a ešte menšie deti, ktoré tam boli so svojimi rodičmi.     Pred...

Letné sústredenie pre mládež 2023, Jelka, 12-16. júla 2023

19.08.2023 21:44
            Z božej milosti sa aj tento rok mohlo uskutočniť letné sústredenie Emmaus; boli sme spolu v blízkosti Božieho Slova od stredy do nedele.               Doobeda sme sa venovali prvému listu...

Biblická vedomostná súťaž pre mládež a dospelých, Jelka, 10. júna 2023.

19.08.2023 21:43
  10. júna 2023 v Jelke sa konala Biblická vedomostná súťaž pre mládež a dospelých, ktorú organizovalo občianske združenie Emmaus.    V príprave na súťaž sme nadviazali na minuloročnú´tému, život Abraháma, tentokrát druhá časť, konkrétne z prvej knihy Mojžišovej,...

Biblická Vedomostná Súťaž pre Deti, Jelka, 22. apríla 2023.

02.05.2023 23:02
Sme vďační Pánovi zato, že aj v tomto roku sa mohla uskutočniť Biblická Vedomostná Súťaž pre Deti. Súťažilo dokopy 28 skupín (130 súťažiacich), z vopred určených biblických častí, t.j. príbehov. Bolo 12 skupín žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorí sa mali pripraviť zo života Petra, na základe evanjelií, a 16...

Koncoročné sústredenie pre dospelých a mládež, Jelka, 28.12.2022 – 1.1.2023

07.01.2023 23:55
Som vďačná Pánu Bohu, zatože nám znova umožnil mať toto podujatie! Pred rokom sme nemali dovolené organizovať takéto stretnutie v budove Misijného centra. Ale teraz Pán uznal za vhodné, že odstráni z cesty všetky prekážky – či sú to choroby, zákony, strach – aby sme mohli stráviť posledné dni...

Víkendové sústredenie pre dievčatá a ženy, Jelka, 18-20. novembra 2022

04.12.2022 22:20
Sme vďační Pánovi, zatože sme znova mohli zorganizovať víkendové podujatie pre dievčatá a ženy, kde sme sa v blízkosti Božieho Slova mohli sústrediť na Pána. Cez zrkadlo Slova sme sa v úvodnom stíšení zamysleli nad ženami, ktoré vykonávali službu pri vchode do stanu stretávania a svoje bronzové...

Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, Jelka, 22.10.2022

03.11.2022 20:53
„Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.” (Žalm 56, 4) Týmto biblickým veršom sme zahájili podujatie Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy. Počuli sme ho od Zuzany Peresovej, duchovnej pastierky z Bratislavy, ktorá sa k nám prihovorila v krátkom úvodnom stíšení. Na každej...

Deň pre rodiny Emmaus, Jelka, 10. septembra 2022.

03.11.2022 20:52
„Mária si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slová (…) – vybrala si dobrý podiel, ktorý sa   jej neodníme.“ Lk 10,39.42   Z milosti Pána Ježiša sa aj tento rok mohol uskutočniť Deň pre rodiny Emmaus, 10. septembra. Sme vďační zato, že túto sobotu sa mnohí rozhodli, že tak...

Letný tábor Emmaus, 18-22. júla 2022

03.11.2022 20:51
Veľmi sa tešíme, pretože po dvojročnej pauze sme znova mali možnosť organizovať letný tábor. Z Božej milosti sme zažili, že veľmi veľa detí a mladých ľudí túžilo počuť Božie Slovo a budova Misijného centra Betlehem sa naplnila smiechom a hlukom. Bolo dobré znova vidieť známe tváre a...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>