Milí Priatelia!
 
Daňový zákon aj v tomto roku umožňuje, že fyzické aj právnické osoby sa môžu sami rozhodnúť o využití časti svojej dane.


Týmto by sme Vám chceli ponúknuť možnosť darovať 2% svojej zaplatenej dane nášmu občianskemu združeniu.

Emmaus je v zmysle zákona zaregistrované občianske združenie.


Ak pokladáte kresťanské hodnoty za dôležité, a chceli by ste odovzdať 2% svojej dane občianskemu združeniu Emmaus v Jelke,  prosíme, pozorne si prečítajte nasledujúci postup krokov:
 

A/ Ak vám ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ:

1.  Požiadajte mzdové oddelenie o vyplnenie tlačiva  „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.
2.  Vyplňte tlačivo  „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“. Táto suma musí byť minimálne 3,- €.
3.  Odovzdajte alebo pošlite obidve tlačivá na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla 2020.
 

B/ Ak si sami - fyzické a právnické osoby - podávate daňové priznanie, Vyhlásenie sa nachádza priamo na tlačive na daňové priznanie.


1. Vyplňte ho a s údajmi o vami podporenej organizácii ho podajte na váš daňový úrad podľa vášho bydliska najneskôr do 31. marca 2020.

Pre právnické osoby suma 2% dane musí byť minimálne 8,- €.

 
Údaje o prijímateľovi: 

    Obchodné meno/názov:          Emmaus
    Právna forma:                          Občianske združenie
    IČO:                                          421 56 360
    Sídlo:                                        Jamová 611/4, 925 23  Jelka
    E-mail:                                      emmaus.joka@gmail.com

     V prípade otázok sa obráťte na nasledujúce telefónne číslo, resp. e-mailovú adresu:

     Tel./fax: 031/7876 273, mobil: 0910/575027
     E-mail: emmaus.joka @gmail.com
    
     Ak by aj vaši priatelia alebo známi chceli poskytnúť 2% svojej dane našej organizácii, prosíme, odovzdajte aj im tieto informácie.
 
     Vopred Vám srdečne ďakujeme za podporu.

     Prajeme Božie požehnanie,
     s úctou:                                                                                 
                                                                                            
                                                                        Zuzana Andrássyová
                                                                        Koordinátorka Emmaus
 
Dokumenty na stiahnutie: