Aktivity

  • tábory pre deti, dorast a mládež
  • biblické súťaže pre deti a mládež
  • školenie nových spolupracovníkov
  • biblické korešpondenčné kurzy pre deti, dorast a mládež
  • Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy
  • pravidelné podujatia (nedeľná škola, Biblický klub pre mládež)
  • evanjelizačné podujatia v cirkevných zboroch, školách a iných zariadeniach
  • víkendové podujatia zvlášť pre dievčatá a pre chlapcov
  • tvorba zaujímavých a užitočných projektov